Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu Službeni glasnik RS”, br. 84/2009 Na osnovu člana 14. stav 8. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Ministar životne sredine i prostornog …

Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu Read more »

Loading