Teorija i praksaNa moj komentar o lepom strimeru i šarenki (kalifornijska pastrmka) „Divna priča. Od ideje do realizacije. Strimer je prevario šarenku. Molio bih malo opisa strimera i kada i gde je bio ulov. Postavio bih na Portal Mušičar“Radivoj nam je poslao lepu kratku priču o strimeru i ulovu, kao podsećanje na ulov od pre 10 godina.Ova „priča“ se dogodila na Soči 2013. Strimer je napravljen na Mustad udici br. 6, malo opterećen olovnom žicom od 1,5mm. Telo je od „mylar tu… Ceo tekst >

Tag my Fish je projekat namenjen ribolovcima, ihtiolozima i ekolozima. On ima za cilj da na jednom mestu prikaže, objedini i poveže sve vrste riba sa vodama u kojima one žive, kako u kontekstu sportskog ribolova, tako i u kontekstu ekologije i zaštite vodenih ekosistema.Sajt ima dva odvojena, ali tesno povezena dela: prvi, edukativnog tipa, gde su prikazane vrste riba i vode, i drugi deo, koji se snažno oslanja na prvi, i koji je socijalna mreža namenjena ribolovcima. Ona ć… Ceo tekst >

Podvodni snimak lipljana reka Idrijica. Foto Mirko ŠkafarU martu počinje lovostaj zbog mresta lipljana, pa vas podsećam da se ne zaboravite i prekršite zabranu. Ako se desi da nehotice ulovite ribu koja je u mrestu i pod zabranom što pre je oslobodite i pustite.Na nekim ekonomskim revirima je dozvoljeno loviti ribe i u vreme mresta, ali ribe treba poštovati i pustiti ih da se na miru izmreste.Aktivan lovostaj u martu je na sledeće vrste riba:• Lipljan 01.03. – 31.05.• Mladic… Ceo tekst >

Dugoočekivani otvor sezone 2023. na pastrmke je stigao. Pastrmke su se izmrestile kako javljaju dopisnici. Od 01. marta 2023. možete loviti pastrmke (u nekim državama je otvor tek za mesec dana, pa se raspitajte) na otvorenim vodama. Neki su sezonu otvorili za prethodni vikend u subotu 25.02.2023. ili nedelju 26.02.2023. malo pre zvaničnog otvora, a neki pre mesec dana (Makedonija u Bugarska).Ja ću ove godine, po tradiciji s prijateljima, na Gradac kod Valjeva najverov… Ceo tekst >

Štuka Norveška. Foto: Jovan OgnjanovićLovostaj za štuku nastupa od 01.02. – 31.03. (zbog mresta). Još od oktobra prošle godine sve vrste pastrmki koje se mogu loviti na našim rekama i jezerima su u lovostaju od 01.10. – 28.02. tekuće godine. Od 01.03. – će biti otvor na pastrmkuDa se podsetimo – kod nas u našim vodama se nalaze i u lovostaju su: Potočna pastrmka, makedonska i drimska pastrmka.Zlatovčice, ohridska pastrmka i kalifornijska (dužičasta) pastrmka su alohtone v… Ceo tekst >

U lovostaju su sve vrste pastrmki koje se mogu loviti na našim rekama i jezerima od 01.10. – 01.03. Od prvog marta je otvor sezone na sve vrste pastrmki.U lovostaju su: Potočna pastrmka, makedonska i drimska pastrmka.Zlatovčice, ohridska pastrmka i kalifornijska (dužičasta) pastrmka su alohtone vrste u Srbiji i nemaju zabrane.alohtone-vrste-riba-kalendar-2018-webOvde na slici možete videti koje su minimalne lovne veličine riba:Izvod – Ribe salmonidnih voda u Srb… Ceo tekst >

Komentar Đorđa Škorića na tekst objavljen u listu Mušičar – Grupni portret s kraljem.Cijeli život sam čekao da se mogu potpuno i bez ostatka posvetiti ribolovu na viteza lipljana (lipena). Eto i sada imam ovih nekoliko slijedećih penzionerskih godina, koje mogu provesti ispunjavajući tu želju.Moj najstariji pokojni ujak, Dane me „navadio“ na lipljana čiji je zaljubljenik bio i on bez ostatka. Jedno predvečerje smo stajali na mostu u Vojkovićima, na Željeznici (kraj Sa… Ceo tekst >

Još od oktobra je aktuelan lovostaj na sve vrste pastrmki u Srbiji i on traje od 01.10. do 01.03. naredne godine. U nekim državama regiona takođe je lovostaj. Poštujte Lovostaj! Sve vrste pastrmkiPOTOČNA PASTRMKA (Salmo trutta), MAKEDONSKA PASTRMKA (Salmo macedonicus), DRIMSKA PASTRMKA (Salmo farioides), Alohtonim vrstama u Srbiji su proglašene ove vrste salmonida: OHRIDSKA PASTRMKA (Salmo letnica), i DUŽIČASTA (Kalifornijska) PASTRMKA* (Oncorhynchus mykiss)… Ceo tekst >

Potočna pastrmka ima više formi, ovisno gdje provodi život. U sjevernom djelu Evrope potočna pastrmka je zadržala naviku migracije, napuštanja potoka i rijeka migracijom u more ili jezera zbog izuzetno surovih zimskih uslova. Oni su nastali poslije Zadnjeg Ledenog doba da bi se poslije otapanja leda, početkom ljeta, vraćala u svoju matičnu rijeku na mrijest svake druge godine. Odlazak na mrijest svake druge godine je sigurnosna mjera opstanka, ako bi se desila neka kat… Ceo tekst >

Još od oktobra je aktuelan lovostaj na sve vrste pastrmki u Srbiji i on traje od 01.10. do 01.03. naredne godine. U nekim državama regiona takođe je lovostaj. Poštujte Lovostaj!Sve vrste pastrmkiPOTOČNA PASTRMKA (Salmo trutta),MAKEDONSKA PASTRMKA (Salmo macedonicus),DRIMSKA PASTRMKA (Salmo farioides),Alohtonim vrstama u Srbiji su proglašene ove vrste salmonida: OHRIDSKA PASTRMKA (Salmo letnica), i DUŽIČASTA (Kalifornijska) PASTRMKA* (Oncorhynchus mykiss)… Ceo tekst >