Efekat staklene bašte Zemlju okružuje atmosfera, gasoviti omotač čiji sastav i osobine uslovljavaju život na našoj planeti. U atmosferi se odigravaju stalne reakcije i interakcije sa živim bićima, ali se ona ipak nalazi u ravnoteži.

Loading