Realistična imitacija nimfe vilinog konjica

Realistična imitacija nimfe vilinog konjica

Realistična imitacija nimfe vilinog konjica
Dragon nymph (Dragonfly)

Viline konjice lat. Odonata, ribe obožavaju i rado se njima hrane u fazi ličinke ili odraslog insekta. Čak iskaču iz vode na njih kada lete iznad površine.

Oni su posebno prisutni u sporo tekućim i stajaćim vodama, rekama, barama i jezerima. Za ribe je posebno zanimljiv stadijum ličinke (nimfe).

Postoje dva oblika vilinog konjica (odomaćen naziv za obe vrste), koji se dosta razlikuju jedan od drugoga. Jedna je zdepasti oblik sa lat. imenom Anisoptera (eng. Dragonfly) – pravi vilin konjic, a drugi ima vrlo tanki oblik tela i sliči drvenoj grančici, a njegov lat. je naziv Zygoptera (eng. Damselfly) – vodena devica. – Ideja iz teksta

Entomologija V: Ostali insekti

Realistična imitacija nimfe vilinog konjica

Udica – A. Jensen #8
Tijelo – latex trakica
Torax – A. Jensen Hareline Dub/Braon A. Jensen Ice Dub – Metalic Pheasant tail
Noge – Braon biots
Rep – Braon biots
Oči – topljeni monofil

Presvlačenje insekata je deo životnog ciklusa insekata. Ovde u video materijalu su prikazane device (damsel fly) i vilini konjici (dragon fly), koji su različite vrste insekata, pripadaju redu Odonata i imaju sličan životni areal i fiziologiju.

Vladimir Trampa

Priredio za Mušičar Ivan Korhner

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*