Predrag Milosavljević, Novi Pazar, Srbija; Lipljen 52,5cm uhvaćen na Limu u reviru u Plavu, na potezu ispod crkve. Ulovljen krajem oktobra 2022. Oprema koju sam koristio je: štap greys 10 feeta, klase #3, čekrk greys, tipet “pescatore” 0,12mm. Nimfa lične …

Ulov lipljena od 52.5cm na Limu u Plavu – Predrag Milosavljević Read more »

Loading