Konverzija jedinica za dužinu

Konverzija jedinica za dužinu

Konverzija duzine web

Konverzija jedinica za dužinu

Prilikom gledanja kataloga i sajtova koji prodaju opremu i pribor u anglosaksonskim državama nailazimo na problem razumevanja jedinica za merenje dužine, težine, zapremine, veličine… te nam je potrebna tabela konverzije u naš merni sistem, da bi stekli pojam o čemu se radi.
U par nastavaka na OnlineMušičaru ćemo pokušati da vam rešimo taj problem tako što ćemo dati tabele konverzije.

Prvo dajemo za dužinu (strimeri, predvezi, podvezi, strune, štapovi, …)!

Jedinice za merenje dužine, širine, visine, debljine, udaljenosti u tim državama su inč, palac (span), stopa (foot), yard, milja, … Ovde dajemo uobičajene dužine pribora koji koristimo u tim jedinicama i konverziju u jedinice SI sistema koji je kod nas važeći.

Dužina strimera u inčima – strimeri (najmanji strimeri su dužine 1 inč, a najveći 10 inča)

strimer za stuku LaBobo web

inch          cm
1               2,54
10             25,4
1 inch (inč) = 1/12 stope = 2,54 cm
1 cm=0,39370079 inča

Konverzija jedinica Inč – mm manje id jednog inča

Dužina i dijametar predveza (Leader) i podveza (tippet)
Dužina predveza nije ista za svaku situaciju u kojoj se nađemo na vodi. U proleće kada su vode veće, mutnije i „sijere” koriste se kraći i deblji predvezi. Tokom leta, kada je voda bistrija i manja koriste se duži i tanji. Kao što vidite, nema univerzalne dužine predveza. Predvezi dužine 6fita (oko 1,8m) i kraći se upotrebljavaju za ribolov sa tonućim strunama. Na manjim rekama i potocima se koriste oni od 7 i 8fita. Najviše korišćeni su predvezi od 9fita (2,7m) i 10fita (3m). Oni predstavljaju neku standardnu dužinu i dobri su za lov na većim i brzotekućim rekama. Predvezi od 11 i 12fita, kao i duži, do maksimalno 15 fita (oko 4,5m), se koriste na sporo tekućim rekama i jezerima za lov nimfama, a posebno u specijalnim uslovima ribolova i na većim dubinama.

Leaders_Orvis_Leader_Mirage_Hy-Flote_web
Leader Orvis s podacina o dužini i oba prečnika

 

standard_nylon_leader_ext
Standardna tabela predveza od najlona

 

tippetspools_group_larger
Nekoliko poznatih najlona za tipet

Dužina mušičarskog štapa u stopama (foot)

Veličina reke ili jezera na kojima lovimo ribe, takođe je bitna, jer nam ona određuje dužinu štapa. Jednoručni štapovi se prave od 7 do 10 fita (1 foot = 0.3048m), a dvoručni od 9 do čak 15 fita. Štap od 9 fita na potoku obraslom gustim rastinjem može vam samo smetati, jer nemate postora za mahanje. Opet, kraći štap na velikoj reci ili jezeru nije efikasan, jer daje kraće zabačaje. Tako štapove do 7 fita koristimo na manjim i užim rekama, za mušičarenje sa ograničenim prostorom. Štapovi dužine od 8 do 9 fita su najpopularniji za lov pastrmke i lipljena, jer su univerzalni. Mogu se koristiti i prelaznim vodama gde se lovi klen, škobalj, mrena i plotica. Omogućavaju duge zabačaje i solidnu kontrolu strune. Štapovi dužine preko 9 fita su idealan izbor za reke, jezera i zalive, te velike dubine na kojima se lovi teškim nimfama i strimerima. Na tim mestima preduslov za dobar ulov je dug zabačaj i velika mušica.

range of rod
Na svakom štapu piše klasa (AFTMA ili #) i dužina

foot (stopa) ft      m (zaokruženo)
6                            1,83 (1,8)
6,6                         1,98 (2)
7                             2,13
7,6                          2,29 (2,3)
8                             2,44 (2,45)
8,6                          2,59 (2,6)
9                              2,74 (2,75)
9,6                           2,90
10                            3,05 (3)
11                             3,35 (3,3)
12                             3,66 (3,6)
1 stopa = 30,48 cm

pribor web31
Na štapu piše klasa (AFTMA ili #) i dužina u foots, te broj delova i akcija

Dužine strune u Yard

Struna ima raznih vrsta, a podeljene su prema vrsti izrade, težini, plovnosti, dužini i boji. Svaka struna ima svoju oznaku. Šta ove oznake znače i kako se u njima snaći? Kad budete kupovali strunu(e) naći ćete ih u pljosnatim četvrtastim kutijama koje na sebi imaju neke oznake sastavljene od slova i brojeva, kao naprimer WF5F, DT5F, WF9F/S, ST7S, DT8SII koje vam mogu reći sve o toj struni te oznaku dužine. Uzmimo za primer strunu sa oznakom WF5F (ovo je jedna od najčešće korišćenih struna kod nas) da objasnimo šta ova oznaka znači.

flyline_labelWF– (Weight Forward) Težina napred je oznaka za konstrukciju strune.
5– oznaka za težinu strune ili AFTM-a strune.
F– (Floating) Plivajuća. Oznaka za tip strune.

Dužina strune (yard)
yard                          m
7.1 (21.3 ft)             6,5
10                             9,14
13,7 (41 ft)              12,5
27 (82 ft)                 25
30 (90 ft)                 27
100                           91,4
1 yard = 3 foot (stopa) = 91,44 cm

best_flylines_web
Mušičarske strune – postoji na njima klasa i dužina
51SzgfXohhL
Uobičajena struna sa profilom i dužinama delova strune

 

Udaljenost se u tim zemljama meri u miljama!
Udaljenost
Milja = 1.609 m
Nautička milja = 1.852 m

 

U zadnje vreme na svim mobilnim telefonima ima aplikacija za konverziju jedinica koju trebate koristiti.

Konverzija u mobilnim aparatima web
Konverzija u mobilnim aparatima

Priredio IK/onlineMušičar
nalepnica musicar web malecka

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*