Zarazna nekroza gušterače

Zarazna nekroza gušterače
1.IPN web
1. IPN

Bolesti riba: ZARAZNA NEKROZA GUŠTERAČE

Zarazna nekroza gušterače (ZNG ili IPN) je oboljenje salmonidnih vrsta riba, koje se najčešće klinički manifestuje naglom pojavom uginuća tokom prvih 20 nedelja, posle početka uzimanja hrane. Oboljenje je prvi put opisano 1941. godine u Kanadi, a virus izolovan 1957. godine u SAD iz pastrmke (Salvelinus fontinalis).

Ovaj izolat je deponovan u američkoj kolekciji tkivnih kultura (ATCC) pod nazivom VR299. Danas je prihvaćeno da su ZNGV i srodni virusi veoma rasprostranjeni i da mogu izazvati oboljenje kod velikog broja vrsta vodenih životinja.

Uzročnik: Uzročnik oboljenja, virus zarazne nekroze gušterače je dvosegmentni, dvolančani RNK virus, pripadnik roda Aquabirnavirus iz familije Birnaviridae. Postoji najmanje devet serotipova virusa, od kojih su najznačajniji Sp i Ab u Evropi i VR299 u SAD.

Rasprostranjenost: Bolest je veoma rasprostranjena i prisutna je praktično u svim državama Evrope, Azije, Severne i Južne Amerike, u kojima se vrši intenzivan uzgoj salmonida.

Klinički simptomi: Prvi simptom pojave oboljenja kod mlađi salmonida je naglo i brzo povećanje dnevnog uginuća, pri čemu prvenstveno uginjavaju najkrupniji primerci. Inficirana mlađ pliva nekoordinisanim spiralnim pokretima. Uočljiva je tamna pigmentacija tela, egzoftalmus, i uvećanje abdomena. Ponekad mogu biti prisutni fekalni tračci, tj. beli crvoliki sluzni iscedak iz anusa.

Promene na unutrašnjim organima: Tačkasta krvarenja u predelu piloričnih nastavaka. Jetra, slezina i bubrezi su veoma bledi, a u žučnom mehuru je prisutna velika količina žuči. U crevima nije prisutna hrana, ali su ona ispunjena žutom, želatinoznom sluzi. Mikroskopskim pregledom promenjenih tkiva uočava se jaka nekroza pankreasa i creva, a ponekad i jetre.

2.IPN-Promene na unutrasnjim organima
2. IPN-Promene na unutrasnjim organima

Prenošenje bolesti: Horizontalno – kontaktom sa obolelim ribama ili kliconošama i vertikalno – sa matica na potomstvo, preko oplođene ikre. Značajna karakteristika ovog oboljenja je da ribe koje su preživele infekciju postaju doživotne kliconoše. To za posledicu ima prenošenje bolesti sa roditelja na potomstvo preko oplođene ikre, što se smatra najvažnijim uzrokom velike rasprostranjenosti ZNG.

Prijemčive vrste: Mlađ svih salmonidnih vrsta riba. Prijemčivost na ZNG opada sa starošću, pa se kod salmonida po pravilu klinički manifestno oboljenje ne javlja kada dostignu 1.500 stepeni/dana. Osim njih, ciprinidi, jegulja, tilapija, više vrsta morskih riba, neke ukrasne ribe i mekušci mogu biti nosioci virusa, a da pri tome nisu prisutni simptomi bolesti. Do sada je virus zarazne nekroze gušterače izolovan iz više od pedeset vrsta vodenih životinja.

Smrtnost: Ukupan mortalitet može biti od oko 10 % do preko 90 %, i zavisi od uticaja više faktora, pre svega od soja virusa, osetljivosti domaćina i faktora sredine. Uginuća su najveća pri temperaturi vode između 10 i 16 oC. Preživele jedinke su doživotni nosioci virusa.

3.IPN-Nekroza tkiva pankreasa
3. IPN-Nekroza tkiva pankreasa

Dijagnoza: Iako kliničke i patomorfološke promene mogu ukazati na prisustvo klinički manifestnog oboljenja, za postavljanje definitivne dijagnoze su neophodni specifični testovi. Dijagnoza se postavlja na osnovu izolacije na ćelijskim linijama (RTG-2, BF2, CHSE-214) i identifikacije virusa (VN, ELISA, IFAT, RT-PCR).

4. IPN-Ektronska mikroskopija
4. IPN-Ektronska mikroskopija

Terapija: ZNG je virusno oboljenje za koje ne postoji terapija. Jedino pravovremeno laboratorijsko dokazivanje prisustva uzročnika, kontrola populacije, pre unošenja u ribnjak (karantin), i preventivne mere dezinfekcije mogu sprečiti širenje ove bolesti.

Prevencija: Kupovina oplođene ikre i riba samo iz ribnjaka slobodnih od ZNG.

 

mr sci Vladimir Radosavljević*

*Istraživač saradnik, Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Vojvode Toze 14, 11000 Beograd   vladimiradosavljevic@yahoo.co.uk

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*