U amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, akademskoj i široj stručnoj javnosti predstavljen je sveučilišni udžbenik AKVAKULTURA I RIBARSTVO – Stanje i perspektive u Bosni i Hercegovini, zajednički rad autora prof. dr. sc. Jerke Pavličevića, doc. dr. sc. Nebojše Savića i prof. dr. sc. Branka Glamuzine.… Ceo tekst >