Spavajuća bolest salmonida

Spavajuća bolest salmonida

Sleeping 1Pastrmski ribnjaci: Spavajuća bolest salmonida

Što se tiče spavajuće bolesti, ona zvanično još uvek nije utvrđena kod nas. Međutim, postoji sumnja da je bolest kod nas prisutna.

Ako je ima, najverovatnije je uneta spolja, s obzirom da nigde u okolini nije utvrđena, javlja se samo u relativno uskom geografskom području – Francuska, Norveška, po neki slučaj u Nemačkoj, i po jedan slučaj u Španiji i Italiji, tako da je mogla biti preneta odatle, i to kao posledica spoljašnje kontaminacije ikre, pošto se bolest, koliko je poznato, ne prenosi vertikalno (sa matice na potomstvo).

1. Uzročnik: Virus. Alfavirusi salmonida (SAV), pripadnici familije Togaviridae, su etiološki agensi (uzročnici) pankreasne bolesti (PD) Atlantskog lososa (Salmo salar L.) i spavajuće bolesti (sleeping disease, SD) kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Otkrivena su tri podtipa SAV (1, 2 i 3). SAV 1 je detektovan samo kod lososa u Škotskoj i Irskoj. SAV podtip 2, uzročnik spavajućeg oboljenja kalifornijske pastrmke, prisutan dugi niz godina u Francuskoj, nedavno je utvrđen i u slučajevima pojave oboljenja u Škotskoj, Irskoj, Španiji i Italiji. To ukazuje na širu geografsku rasprostranjenost oboljenja nego što se to ranije smatralo i ukazuje na potrebu ispitivanja salmonidnih ribnjaka u drugim delovima Evrope kako bi se utvrdila prava prevalenca (uticaj) i distribucija virusa. SAV podtip 3 je do sada otkriven samo u Norveškoj.

2. Prijemčive vrste: U ribnjacima, oboljenje je uočeno kod kalifornijske pastrmke i koho lososa. U laboratorijskim uslovima, bolest je eksperimentalno izazvana kod Atlantskog lososa i potočne pastrmke. Bolest se prenosi kohabitacijom (suživotom) obolelih i zdravih pastrmki.

3. Klinički simptomi: Klinički simptomi se javljaju uglavnom pri temperaturi vode 8 – 15 oC. Oboljevaju ribe svih starosnih kategorija. Obolele ribe “leže” na dnu bazena, a ukoliko se uznemire, plivaju kratko vreme i ponovo se vraćaju na dno. Nema makroskopski vidljivih lezija (rana, oštećenja), ali je u pojedinim slučajevima uočena pojava ulceracija (čireva) po koži i tačkastih krvarenja po piloričnim nastavcima.

Sleeping 2 Pankreas- IHC-pozitivne celije
Pankreas- IHC-pozitivne ćelije

Karakteristične promene se javljaju u vidu nekroze (odumiranja) skeletne muskulature i degenerativnih i zapaljenskih promena na egzokrinom pankreasu i srcu. U pojedinim slučajevima lezije mogu biti prisutne i bez promene ponašanja.

4. Mortalitet (smrtnost): Ukoliko nije prisutna neka sekundarna (dodatna, naknadna) infekcija, mortaliteta nema ili je veoma nizak. Međutim, obolele jedinke ne uzimaju hranu i po nekoliko nedelja.

5. Dijagnoza: Sumnja se postavlja na osnovu karakterističnog ponašanja i prisustva patohistoloških promena. Definitivna dijagnoza se postavlja izolacijom virusa na CHSE-214 ćelijskoj liniji i RT-PCR.

6. Terapija: Ne postoji. Na ribnjacima na kojima je utvrđena bolest moguće je:

a) izbegavanje stresa

b) smanjiti količinu hrane

c) ribu proizvesti do konzuma i prodati.

Ukoliko se vrši eradikacija oboljenja (potpuno iskorenjivanje bolesti), ona podrazumeva sve mere i postupke koji se primenjuju kao i kod drugih virusnih bolesti.

7. Prevencija: Kao i kod drugih virusnih bolesti. Kupovati oplođenu ikru / ribe isključivo od ribnjaka slobodnih od spavajuće bolesti.

 Mr sci. Vladimir Radosavljević, Istraživač saradnik*

* Naučni institut za veterinarstvo Srbije
Vojvode Toze 14, 11000 Beograd

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*