Sajam u Gornjoj Radgoni

Sajam u Gornjoj Radgoni

Predavac web

Sajam u Gornjoj Radgoni 2013.

Na ovogodišnjem sajmu lova i ribolova, 8 po redu, od 19 do 21. 4. 2013 u Gornoj Radgoni, pored tradicionalnih ponuda pribora za lov i ribolov i propratnih manifestacija, značajno mesto imali si stručni seminari, predavanja i savetovanja,

koja su pripremale Lovska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije (RZS), Evropska ribiška aliansa, Asociacija Alpe-Jadran (Alpe-Adria) za sportski ribolov, Zavod za ribištvo Slovenije i Hrvatski športni ribolovni savez (HŠSR).

Lovska zveza Slovenije imala stručno savetovanje na temu: rad sa mladimi na području očuvanja prirode i lovstva

Ribiči su imali Prvi dan seminar na temu: Budućnost mladice u Sloveniji.

Mladica je najveći salmonid dunavskog sliva. Nekad je naseljavala srednje i donje tokove naših najvećih reka Drave, Save i Mure. Zbog zagađivanja, hidrotehničkih mera na tim rekama i njihovom zaleđu, danas je ta lepa i plemenita riba među najugroženim ribljim vrstama. Negativni utjecaji tako su veliki, da su se u poslednjem veku sasvim promenila njena nalazišta, tako da je danas imamo samo još u srednjom delu Save i njenim večim pritocima: Sora, Ljubljanica, Savinja, Mirna, Krka i Kolpa. U Dravi i Muri je u biti nema više ili se nađu retki pojedini primerci.

Predac 1 web

Stručnjaci  Zavoda za ribištvo Slovenije, Biotehnične fakulteta i gosti iz Austrije su prikazali raširenost mladice nekad i danas, analizirali njenu populaciju, te biologiju i ekološke uslove za njen životni prostor. Istakli su glavne uzroke za bitno smanjenje populacije mladice i njene budućnosti. Učestvovali su stručnjaci iz: Zavoda za ribištvo Slovenije: Dejan Pehar, direktor, in dr. Samo Podgornik i dr. Daša Zabric; Biotehnične fakultete iz Ljubljane: dr. Aleš Snoj i dr. Steven Weiss iz Austrije;

Drugi  seminar imalo je značajnu temu:  Zaustavimo negativne trende propadanja slovenačkih voda

Slovenačke vode i život u njima ugrožavaju brojni negativni uticaji. Na savetovanju su stručni radnici Ribiške zveze Slovenije (prof. Peter Valič i dr. Miha Janc), dokazali kako nema čiste energije iz hidrocentrala, naime dogoročno postaju akumulacije mrtve zone, a male elektrane presecaju vodotoke, regulacije i sanacije pa imaju na vodne ekosisteme mnogo štetnih efekata. Sve hidroelektrane morale bi imati, po evropski direktivi riblje staze za migraciju ribe, a realnost je sasvim drugačija.

trojica predsednika saveza web
Trojica predsednika saveza: Matija Panić (predsednik Asocijacije Alpe-Adria), Vladimir Sever (Predsednik HŠSR) i dr. Miroslav Žaberl (predsednik RZS)

Maša Čarf iz Zavoda za ribištvo Slovenije je analizirala negativne uticaje zamuljivanja reke Drave na ribe u njoj i ribolov, naime HE na austrijskoj strani transportiraju i nanose mulj direktno u Sloveniju. Na ovo pojavu upozorili su ribiči ribolovnoga saveza Maribor i zapretili sa sudom u Strasburu.

Kormoransku problematiku u Evropi, predstavljanje stanja i mera za rešavanje i aktivnosti Evropske ribiške alijanse kod reševanja te problematike u zemljama članicama i napore, da bi očuvali riblje populacije pred prekomernim hranjenjem kormorana predstavio je dr. Franz Kohl iz Österreichisches Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz. Njegovo osnovna poruka je, da je populacija kormorana, u Europi, u poslednjih desetih godina, se razmnožila preko dozvoljenih granica. Evropa dozvoljava zemljama članicama da rešavajuo ovaj problem individualno. Države svaka na svoj način taj problem rešavaju, a zajedno neefikasno – od potpune zabrane ubijanja i plašenja do rigoroznih mera u Švajcarskoj.

O kormoranima dijagram web

O kormoranima web

Jedino što uliva malo nade ribičima je, da su sada štete u EU, koje čini kormorani jednako obravnavane  tako na ribogojnim objektima tako na ribolovnim vodama, što do sada nije bilo. Umirovljeni profesor iz Zagreba dr. Krešimir Pažur priprema metodologiju za ocenjivanje štete od kormorana na ribolovnim vodama. To će biti temeljna poluga za parnice na sudu, gde će ribiči tužiti onoga koji je zaštitio kormorana, pa makar to bila i država.

Ucesnici skupa web

Bojan Javornik

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*