Promene u atmosferi ne izaziva čovek

Promene u atmosferi ne izaziva čovek

klimatske promene

Izotopska analiza: Promene u atmosferi ne izaziva čovek

Sagorevanje goriva je tokom poslednjih 500 godina povećalo sadržaj ugljen-dioksida u atmosferi, ali je emisija tog gasa rasla i ranije, mada nije poznato da li je to takođe bio rezultat ljudske delatnosti, saopštila je grupa evropskih naučnika, na osnovu izotopske analize uzoraka najdrevnijeg vazduha koji je uhvaćen i zaleđen u ledu Antarktika.

Oni su zaključili da uloga ljudske delatnosti u tom procesu nije bila velika. To protivreči prethodnim pretpostavkama, ali će pomoći da se stvore precizniji modeli prognoziranja klimatskih promena, objavljeno je na Internet sajtu inauka.ru.

Drevni ljudi su takođe sagorevali gorivo – drvo, a zatim i ugalj. Ispitujući u kojoj meri je ljudska delatnost dovodila do povećanja sadržaja ugljen-dioksida u atmosferi, grupa evropskih naučnika je analizirala oko 200 uzoraka najdrevnijeg vazduha iz antarktičkog leda iz perioda kraja ledenog doba pa sve do početka industrijalizacije.

Oni su merili odnos izotopa težeg ugljenika-13 i lakšeg ugljenika-12 u ugljen-dioksidu, što može pomoći da se shvati kakvog je porekla taj gas. Taj odnos je manji u ugljen-dioksidu koji potiče iz sagorelih biljaka, a veći u ugljen-dioksidu iz mora.

Naučnici su došli do zaključka da je do povećanja sadržaja ugljen-dioksida dolazilo uglavnom usled promena u okeanima, u manjem stepenu usled sagorevanja kopnenih biljaka, a tek u sasvim malom stepenu zbog ljudske aktivnosti.

Takav rezultat je potvrda ideje o cirkulaciji ugljenika tokom klimatskih promena na našoj planeti, tvrdi jedan od autora istraživanja, Tomas Stoker sa švajcarskog Univerziteta u Bernu.

Ni ljudska aktivnost, ni promene u biljnom pokrivaču kopna ne izazivaju sami po sebi povećanje sadržaja ugljen-dioksida u atmosferi, tvrde naučnici.

Izvor: Tanjug

Test verzija. U saradnji FTN i firmom AlfaNum.

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*