Lovostaj zbog mresta riba u avgustu

Lovostaj zbog mresta riba u avgustu

U avgustu je  zabrana za ribolov samo na Mladicu koja traje do kraja ovog meseca, 01.03. – 31.08. u Republici Srbiji.

Sve ostale vrste osim one koje su pod trajnim zabranom su dozvoljene za loviti.

Ustanovljava se trajni lovostaj za sledeće vrste riba (da se podsetimo):
– moruna Huso huso;
– sim Acipenser nudiventris;
– pastruga Acipenser stellatus;
– atlantska jesetra Acipenser sturio;
– dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti;
– glavatica Salmo marmoratus;
– dunavska haringa Alosa caspia;
– crnomorska haringa Alosa immaculata;
– crnka Umbra krameri;
– svetlica Leuciscus souffia;
– drimski šaradan Pachychilon pictum;
– linjak Tinca tinca;
– zlatni karaš Carassius carassius;
– čikov Misgurnus fossilis;
– sve vrste roda Eudontomyzon spp.;
– sve vrste roda Lampetra spp.;
– veliki vretenar Zingel zingel;
– mali vretenar Zingel streber;
– rak rečni Astacus astacus;
– rak potočni Austropotamobius torrentium.

Poštujte zabrane i lovostaj!

U nekim državama u okruženju ima razlike, pa se na vreme treba informisati o tome!

IK/OnlineMušičar

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*