Mladice iz Lima, kraj 2020. godine

Mladice iz Lima, kraj 2020. godine

Mladice iz Lima, kraj 2020. godine

Nekoliko slika sa našeg izlaska na mladice iz kraja 2020. Hucho groznica je toliko jaka da nas ni usrani COVID 19 i mere nisu zaustavile da pređemo iz Bugarske granice i potražimo zver. Ovog puta vetar nas je odneo u Crnu Goru. Početak je bio surov … sporo smo se vozili preko snežnih srpskih planina, a kad smo stigli do Crne Gore, stvari su se još pogoršale.

Prve snežne padavine pretvorile su vožnju u ruski rulet. Gusti sneg lomio je drveće širom našeg putovanja kroz planine. Na naš automobil palo je malo drvo i imali smo sreće što se nismo srušili i nije nam pokvarilo brisače automobila. Duž puta zaglavljeni su dugački kamioni, pa moramo i sa njima da se nosimo. Kad smo konačno stigli na odredište reka Lim u Plavu, zatekli smo reku veliku i mutnu. Zbog srušenih stabala u okolini nije bilo struje, pa smo morali sačekati nekoliko sati dok tog dana ne dobijemo toplu sobu i toplu kupku, na našu sreću sigurno.

Teški uslovi na vodi

Sledećeg jutra morali smo da pronađemo mogućnost ribolova ili da se vratimo kući. Nakon što su naši crnogorski prijatelji potvrdili da je voda dobra, odlučili smo da se pomerimo više u planine i uskoro smo tražili Mladice našim mahačima. Loše sam započeo, jer dugme za povlačenje mog novog fensi precenjenog američkog čekrka uopšte nije funkcionisalo i morao sam da se vratim s reke. Srećom, u automobilu sam imao svog otpornog Danielssona – čekrk (veliko hvala švedskim momcima na ovom dragulju). Ubrzo sam dobio malu mladicu, nedugo nakon što sam izgubio bolju i veću.

Veče je bilo strašno, jer smo se u hotelu ponovo našli bez struje u sobi ledene hladnoće. Plinski štednjak i malo čaja učinili su veče prijatnijim, spavanje sa odećom je nešto u čemu ne uživamo, ali smo morali tako. Sutradan je ribolov izgledao obećavajuće, na trećoj poziciji sam zakačio ribu, ali nakon kratke borbe izgubio sam je. Kasnije sam dobio veću. Mesto, gde je trebalo da lovim, bilo je gotovo nemoguće za zabacivanje, ali ona mi je ipak prekinula.

Tog dana smo prenoćili u kući kod Denisa (Denis Radončić). Roštilj, pivo, priče pored kamina, takve stvari volimo … zabavili smo se. Te noći i dan ranije kiša je sve vreme padala, pa je treći dan reka počela brzo da raste. Požurili smo do mesta gde treba da zabacujemo, jer probijanje za neko vreme više neće biti moguće. Ubrzo nakon što smo započeli, pade jedna od 82cm. Mladica mi je razbila strimera i izašla da se slika, praćena sa dve manje.

Mladica od 82cm iz Lima

Moj drug je takođe prvu mladicu dobio na mahač … bio je to dobar dan za nas uprkos surovim vremenskim uslovima. Sve smo mladice vratili nakon slikanja.

Moj drug sa prvom mladicom ulovljenom na mahač

Nažalost jaka kiša nam nije dozvolila da nastavimo dalje tog dana i otišli ​​smo u susret momcima iz lokalnog kluba koji brinu o reci. Upoznavanje novih prijatelja tokom puta je uvek lepo i radosno. Još jedno veče pili smo pivo i zabavljali se s Denisom, a sledećeg dana smo se odvezli kući „lagano“, jer je reka izgledala poput Amazone i nije bilo jebene šanse da lovimo tog dana.

Veliki i mutan Lim

Veliko hvala svim crnogorskim momcima koji nas tamo podržavaju, učinili su da se osećamo dobrodošli i pretvorili naš boravak u čistu radost!

Честита нова година на всички! Бъдете здрави и късметлии през 2021!

Sretna nova godina svim mojim prijateljima sa Balkana! Želim vam da 2021. bude zdrava i sretna!
Sretna nova godina svim mojim prijateljima! Želim svima zdravu i srećnu 2021!

Veselin Spasov
Foto: Veselin i Tehran Tero Palavrtić

Veselin Spasov

Original: Couple of pictures from our 2020 closeout. Hucho fever is so strong that even the shitty COVID19 and the measures did not stop us to cross borders and search the beast. This time the wind blew us to Montenegro. The beginning was harsh… we had slow drive through the snowy Serbian mountains and when we reached Montenegro, things got even worse. First snowfall has turned driving into Russian roulette. The heavy snow was breaking trees all over our journey trough the mountains. A small tree fell on our car, and we were lucky we did not crash and it did not break our car wipers. Along the road, long trucks were stuck, so we have to deal with them as well. When we finally reached our destination, we found the river big and muddy. Because of the fallen trees, there was no electricity in the area, so we had to wait couple of hours until we got warm room and hot bath that day, not our lucky one for sure. Next morning we had to find option for fishing, or go back home. After our Montenegrin friends confirmed the water is good, we decided to move higher in the mountains and soon we were looking for Hucho. I had a bad start, as the drag knob of my new fancy overpriced American reel did not worked at all and I need to wade back the river. Fortunately, in the car I had my bombproof Danielsson (big thanks to the Swedish guys for this jewell). Soon I got small Hucho on, shortly after I lost better one. The evening was terrible, as we found ourselves again without electricity and freezing cold in the hotel. A gas stove and some tea made the evening more enjoyable, sleeping with clothes is something we do not enjoy though. Fishing looked promising the next day, on the third position I hooked a fish, but after a short fight I lost her. Later I got bigger one on. The place, where it took the fly, was almost impossible for landing, but she break me off anyway. That day we spent the night in Denis house. Barbeque, beers, tales by the fireplace, stuff like that… we had a lot of fun. That night and the day before it was raining all the time, so the third day the river began to rise quickly. We rushed the spots, as wading would no longer be possible after a while. Shortly after we started, 82 cm. Hucho smashed my fly and came out for a picture, followed by two smaller one. My buddy got his first on the fly… it was a good day for us despite the harsh weather. Unfortunately the heavy rain did not allow us to proceed further that day, and we went to meet the guys from the local club, who take care of the river. Meeting new friends along the way is always nice and funny. Another night drinking beers and having fun with Denis and next day we drove back home “lagano”, as the river was looking like Amazon and there was no fuckin chance we fish it that day.

Massive thanks to all the Montenegrin guys, who support us there, made us feel welcome and turned our stay into a pure joy!

Честита нова година на всички! Бъдете здрави и късметлии през 2021!

Sretna nova godina svim mojim prijatelja sa Balkana! Jelim vas 2021 da bude zdravlja I srecna!

Happy new year to all my friends! I wish everyone healthy and lucky 2021!

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*