Mlađ od 4. do 6. meseci starosti

Mlađ od 4. do 6. meseci starosti
zgrada mrestilista web
zgrada mrestilista

Ribnjaci: Gajenje pastrmske mlađi od 4. do 6. meseci starosti

Na kraju trećeg meseca starosti mlađ kalifornijske pastrmke, ako je sve u redu i nema pojave bolesti, napreduje izvanredno brzo. Sada je to mlađ sa prosečnom individualnom težinom u jatu od oko 2 – 3 g (1-5 grama je neki raspon, a gde bi 2/3 te mlađi trebalo da ima oko 2 – 3 g).

Naravno da to izgleda malo, ali moramo uzeti u obzir da je početna masa tek izvaljene mlađi negde oko 0,1 g. Zatim, tako izvaljena mlađ leži na boku nekih 15 – tak dana dok ne počne da uzima prve zalogaje i tek onda startuje intenzivan rast.

Na kraju tog perioda mlađ bi mogla da dostigne 15 – 20 g, sa koncepcijom neprekidne ishrane svaka 2 h u toku 24 h. Ali, ne mora se žuriti sa takvim tempom rasta, što postižemo određenom redukcijom u ishrani.

3.velika gustina mla_i dok jo_ nije uve_ala masu web
velika gustina mlađi dok još nije uvećala masu

Iako je preporučljivo iskoristiti biološki kapacitet mladog organizma za intenzivan rast kontinuiranim davanjem hrane visokog kvaliteta (proteini, masti, minerali, vitamini, itd.), u određenim momentima ne smemo da forsiramo rast iz više razloga. Ako nemamo dovoljne količine vode i bazene u mrestilištu koji će da prihvate višestruko uvećanje biomase jata u kratkom periodu, onda moramo oprezno da uvećavamo masu i viškove izbacujemo napolje, u spoljne bazene. Problem može biti i u spoljnim bazenima, jer i tu može biti gužva sa prošlogodšnjom ribom, pa moramo čekati da se neki od bazena rasproda, odn. isprazni i time oslobodi za nasađivanje mlađi iz mrestilišta.

Navešćemo primer da bi bilo jasnije. Ako imamo bazene u mrestilištu radne zapremine od 5 m³, idealnu izmenu vode od 3 izmene / 1h, idealnu temperaturu vode od oko 9 – 11 ºC (prosek 10 ºC), onda je preporuka u biomasi negde oko maksimalno 10 – 15 kg/m³ mlađi. Što je mlađ sitnija, to su zahtevi veći, odnosno biomasa mora biti manja. Znači u pomenutim uslovima ako je mlađ uzrasta 3 g obračunavamo 10 kg/ m³, a ako je 10 – 15 g to je oko 15 kg/ m³. Prevedeno na glave (komade), možemo da imamo oko 50.000 komada 1-gramske mlađi ili oko 17.000 komada 3-gramske mlađi ili oko 8.000 komada 10-gramske mlađi u istom bazenu i istim uslovima vode. Na žalost, proizvođači su često prinuđeni da rade van idealnih uslova, što znači nedovoljan broj bazena ili manji broj izmena vode u toku 1 h, a često veći, odnosno gušći nasad po jedinici zapremine i još ako nemaju način da izbace mlađ iz mrestilišta bilo da je nasade u spoljne bazene ili ne mogu da je prodaju, onda nastaju problemi.

velika gustina mladji u bazenima u mrestilistu web
velika gustina mladji u bazenima u mrestilistu

Problemi ne nastaju odmah. Veća gustina mlađi neće prouzrokovati uginuće mlađi odjednom, ali će se i bez pojave bolesti početi javljati pojačano redovno uginuće. Još ako se pojave pomute voda koje napajaju mrestilište, usled otapanja snega ili jakih kiša, onda nam je zagarantovana pojava raznih bolesti (mehanička oštećenja škrga, virusne, bakterijske, gljivične i parazitarne bolesti ili oboljenja nejasnog porekla usled poremećaja pH vrednosti, tvrdoće i drugih poremećaja vode). Dnevno uginuće drastično raste i do više desetina komada dnevno, pa i više.

U tom slučaju, mora se pod hitno odneti mlađ na analizu u najbližu veterinarsku ustanovu koja je osposobljena za analize ribljih bolesti. Najbolje je poslati mlađ koja pokazuje simptome bolesti, a još je živa i pliva uz zid ili se lepi na izlaznu rešetku. Prikupiti što više takve mlađi, može i sveže uginulu i nešto i zdrave i dobro je ocediti u plastičnoj cediljki i ubaciti u praznu flašicu od mineralne vode koju smo tog momenta ispraznili. Dobro zatvoriti. Flašicu sa ribom staviti u ručni frižider i preliti sa kockama ili mrvljenim ledom. Tu pošiljku što pre dostaviti veterinarskoj ustanovi, najbolje ujutro, na početku radnog vremena, jer je to garancija da će isti dan da počnu da vrše analizu. Ako dođete pred kraj radnog vremena, postoji realna šansa da uzorak prenoći i uz sva obećanja da će ga pregledati po prijemu. A to već nije svež uzorak za analizu što je neophodno da bi tačno odredili uzročnika bolesti, ako su u pitanju mikroorganizmi.

U svakom slučaju, mora se pronaći način da se mlađ proredi u bazenima i treba beskompromisno sprovesti preporučenu terapiju koju dobijemo od veterinarske ustanove.

U novije vreme uvodi se aeracija vode sa vazdušnim pumpama ili još bolje oksigenacija sa tečnim kiseonikom u mrestilištu. Investicija nije ekstremno velika, a omogućava sigurniju proizvodnju mlađi.

Mlađ se u ovom periodu može sortirati. Ako imamo dovoljno bazena za manipulaciju, a ne žurimo sa izbacivanjem mlađi iz mrestilišta, onda možemo sortirati mlađ i nakon sortiranja dobijamo ujednačenu mlađ raznih veličina (klasa) po bazenima. Ako nemamo vremena i manipulativnih bazena, kao što je često slučaj kod nas, mlađ ne sortiramo, ali je intenzivno hranimo sa nešto sitnijim hranivom nego što je preporuka proizvođača. Takva hrana ima veći broj zrna u 1 kg i time omogućavamo prilikom hranjenja da se hrane dokopaju i sitnije uzrasne kategorije. Tu strategiju često forsiramo i kad mlađ izbacimo u spoljne bazene i hranimo je dok ne dostigne 50-tak g prosečne težine. Iako bi po svim preporukama do tog momenta ta mlađ trebala biti sortirana 3 – 4 puta, mi je tek u ovom uzrastu prvi put sortiramo i zadovoljni smo postignutim rezultatima.

U toku čitavog perioda, jako je bitno da se bazeni redovno čiste, odnosno izmuljavaju, jer je usled prekomerne ishrane povećan talog od izmeta, koji bitno kvari kvalitet vode i odlična je podloga za razne bakterije, gljivice i parazite. Takođe, preporučuju se redovne preventivne kupke sa nekim sredstvom za kupanje riba jednom sedmično ili i sa 2 – 3 sredstva naizmenično, svake nedelje po jedno. Kad se sprovedu kupke sa svim sredstvima, sledeća sedmica je pauza, pa se onda ponovo sprovode kupke. Kupke sprovoditi i posle pomuta, kad se voda ponovo izbistri i to dva dana. Prvi dan se daje pola doze, a drugi dan puna doza.

uginula mladj posle pomute prikupljena na izlaznoj resetki web
uginula mladj posle pomute prikupljena na izlaznoj resetki

U ovom periodu daje se hrana za mlađ sledećih karakteristika. Mi koristimo hranu italijanskog proizvođača SKRETTING, ali i hrane drugih proizvođača su slične:

Naziv hrane
Uzrast ribe
(g)
Promer hrane (mm)
% proteina
% masti
Dnevna količina hrane u % u odnosu na biomasu pri
temp.vode
8 ºC
temp.vode 10 ºC
temp.vode 12 ºC
temp.vode 14 ºC
Nutra2.0
0,5-1,3
0,7-1,1
54
18
2,8
3,3
3,6
4,0
Nutra 0
1,2-3,2
1,0-1,7
54
18
2,5
2,8
3,3
3,6
NutraMPM
1,0-4,0
1,0
54
18
2,6
3,0
3,4
3,8
NutraMPL
3,0-6,0
1,3
52
20
2,3
2,6
3,0
3,4
NutraMPT
5,0-15,0
1,7
50
20
1,9
2,3
2,6
2,8

Na kraju 6.-tog meseca, mlađ je uglavnom dovoljno velika da se može pristupiti izbacivanju u spoljne bazene.

mladj izbacena u spoljne bazene web
mlađ izbačena u spoljne bazene

 Danko Ćuk* dipl. ing. spec. za ribarstvo

*Upravnik pastrmskog ribnjaka ̎ Resava

cukdanko@yahoo.com

 

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*