Mini centar za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba

Mini centar za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba

Mrijestilište “Kremenik” – Udruge sportskih ribolovaca Vitez

Odlukom Skupštine Udruge sportskih ribolovaca Vitez održanoj početkom 2014. godine pokrenuta je inicijativa za gradnju ribogojilišta autohtonih salmonidnih vrsta riba sliva rijeke Lašve.

Mlađ je namijenjena isključivo poribljavanju voda sliva rijeke Lašve, kako bi na taj način uspjeli bar djelomično zaštiti i sačuvati od nestanka autohtone vrste salmonidnih riba (potočna pastrmka, lipljen i mladica). Preporuku za ovaj projekt dobili smo od stručnjaka koji su radili Ribolovnu osnovu 2014. godine, a isti su uradili edukaciju, nadzor i evaluaciju ribogojilišta.

Navedeni projekat je lokacijski smješten na izvorištu potoka Kremenik i predstavlja jedino moguće riješenje za zaštitu autohtonih ribljih vrsta u rijeci Lašvi nakon gradnje većeg broja minihidrolektrana. Ukupna početna vrijednost po projektnoj dokumentaciji iznosila je 64.995,00 KM. a obzirom da smo intezivno radili na proširenju i povećanju kapaciteta, sadašnja vrijednost je daleko veća. Projekt je dobio dozvolu za rad Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja ne samo za USR Vitez, nego i za sva udruženja sa područja SBK/KSB u smislu očuvanja i zaštite autohtonih vrsta salmonidnih riba.

Mini centar za reprodukciju i revitalizaciju je predviđen i Ribolovnom osnovom, tj. temeljnim dokumentom propisanim Zakonom o slatkovodnom ribarstvu FBIH, a lokacija na izvorištu potoka Kremenik je predviđena zbog specifičnog geografskog položaja i izuzetne kvalitete vode samog potoka.

Formirano je početno matično jato potočne pastrmke (elektroizlov je rađen na planinskim pritokama rijeke Kruščice). Kapacitet mrijestilišta je bio cca 400.000 komada mlađi, a dosad smo izveli 3 turnusa potočne pastrmke u količinama od 100.000 – 200.000 komada mlađi.

Krajem 2018. godine izvršeno je proširenje kapaciteta sa još dva bazena za ikru i mlađ koji su stavljeni pod krov, te je sada ukupno u objektu mrijetilišta 5 bazena za ikru i mlađ. Urađeni su dodatni dovodi i odvodi vode čime se kapacitet dotoka vode I kategorije udvostručio. Ovo nam daje mogućnost uzgoja mlađi do 600.000 komada. U sklopu mrijestilišta je i prirodni uzgojni potok kao i napravljena dovodna akumulacija. Vanjski bazen je dimenzija 19×3 metra. Trenutno matično jato čini 300 jedinki potočne pastrmke uzrasta 35-60cm. Zdravstvenu ispravnost tokom ciklusa uzgoja nadzire kantonalna i općinska veterinarska inspekcija, a uzorci za analizu su uzeti 10.12.2018. godine za mrijest 2018./2019.

Udruga sportskih ribolovaca je kao naredni cilj postavila formiranje matičnog jata mladice, a začetak formiranja čini 6 jedinki mladice uzrasta 45-50cm koje smo dobili na poklon od udruženju za uzgoj i zaštitu salmonidnih i autohtonih vrsta riba “Mladica” Banja Luka. Takođe smo dobili kao donaciju našeg člana još jedan primjerak mladice uzrasta 68cm. Obzirom da je mladica najugroženija riba u Europi, USR Vitez će pokušati vještački mrijestiti ovu ribu uz pomoć stručnjaka nakon formiranja matičnog jata i dostizanja polne zrelosti.

Formiranje matičnog jata lipljena je planirano nakon što se dovrši projekat sa uzgojem mladice.

U 2018. godini ribogojilište Kremenik je uzgojilo 100.000 komada mlađi potočne pastrmke kojom su poribljenje vode udruženja: Vitez, Bugojno, Kreševo i Travnik-sekcija Nova Bila. Trenutno stanje u mrijestilištu je 300 komada matičnog jata potočne pastrmke, 7 jedinki mladice i u ležnicama je trenutno oko 50.000 komada oplođene ikre potočare (izmriješteno je oko 45 komada matičnjaka u prvoj fazi).

USR Vitez vrši poribljavanja svih svojih voda sa mlađi potočne pastrmke iz sopstvenog uzgoja, a prioritet je poribljavanje zaštićenih pritoka rijeke Lašve koji se nalaze pod stalnim nadzorom volonterske ribočuvarske službe. Na osnovu Odluke Upravnog odbora iz navedenih pritoka će se vršiti prebacivanje odraslih jedinki u rijeku Lašvu u ciklusima, a iste će se zamjeniti sa mlađi.

USR Vitez

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*