Milan Styk (Dohiku udice) – intervju

Milan Styk (Dohiku udice) – intervju
Milan Styk – Dohiku udice i Ivan Ranđelović

Milan Styk (Dohiku udice) – intervju

Upoznali smo se na skupu mušičara Fly tying show u organizaciji Mušičarske sekcije OSR „Nišava“ Niš u Nišu dana 04. februara 2017. Moja ekipa iz Novog Sada je došla da ispratimo skup mušičara željni druženja i novosti iz ove oblasti.

Gospodin Milan Styk je bio takođe gost i član žirija kao jedan od glavnih sponzora, a predstavio nam je svoje udice. Tu smo dogovorili da se čujemo posle sastanka i plod toga dogovora je ovaj intervju u kome želimo prikazati Dohiku udice, koje su poznate i van granica Slovačke.

Prezentacija na 9. FT Show u Nišu

Mušičar: Predstavite nam vaše Dohiku barbless mušičarske udice
Milan: Ne znam odakle da počnem, ne mislim da imamo nešto novo u našoj kompaniji, mi konstantno idemo napred, razmišljamo, razvijamo i pravimo izbor proizvoda. Prilagodili smo se zahtevima kupca i poslovanja. Nisam siguran šta bi bili interesi čitalaca vašeg lista i mušičara?

Logo

Nudimo i veoma smo ponosni na naše DOHIKU mušičarske udice. Njihov razvoj je počeo pre oko 10 godina. U to vreme, nije bilo mnogo kvalitetnih barbless udica koje su bile dostupne na svetskom tržištu. Mi smo bili u stanju da dizajniramo i proizvedemo vrhunski kvalitet barbless udice i sada ih koriste mnoge mušičarske ekipe (reprezentacije) i dobro poznati svetski mušičari širom sveta. Najpoznatiji među njima su: dvostruki svetski šampion britanac Iain Barr, italijanski reprezentativac Edgardo Dona, Irac Peter Driver, Čeh Vojtech Ungr i mnogi drugi.

U procesu razvoja novih tipova DOHIKU mušičarskih udica, uvek sarađujemo sa mnogim velikim domaćim i svetski poznatim mušičarima.
U ovom trenutku nudimo 17 različitih vrsta u 74 različite veličine DOHIKU udica. Za ceo proces razvoja od dizajna, kroz proizvodnju i do dobijanja udice na tržištu, potrebno je oko 3 godine. Naravno u početku nije bilo lako, ali ni prvi automobili nisu išli 300mph. Sada sam veoma srećan što u poslednjih nekoliko godina proizvodimo naše udice u Japanu. To nije samo marketinški potez poput nekih drugih kompanija koje oglašavaju na svojim proizvodima “dizajniran u Japanu”, naše DOHIKU barbless mušičarske udice su zaista “made in Japan”.

Neki modeli Dohiku udica. Foto: Tihomir Lukić

Prošlo je dosta vremena pre nego što smo našli pravog proizvođača sposobnog za proizvodnju onoga što nam je bilo potrebno. Ja sam lično proveo neko vreme u Japanu, prisustvovao sastancima sa proizvođačima i vlasnicima, posećivao mnoge fabrike i kompanije, ali u celini, bilo je vredno truda. Kvalitet proizvodnje u kojoj se prave naše udice je odličan. To je alhemija da pravilno očvrsnu čeličnu žicu od koje se prave udice, izoštravaju vrh na takav način da udica ostane uvek jaka i oštra. Japanski majstori su ovu umetnost doveli do savršenstva.

Mušičar: šta je kod DOHIKU udica udarna vest?
Milan: Univerzalna udica HDC 303, za vezivanje terestrials, buba, coch-y-bonddy i nimfi. Univerzalni kuka HDN 302 veličina 20 je jedna od naših najboljih udica odkada je ušla na tržište. HDT Stinger dizajniran za ribolov za velike ribe štuke, smuđa, soma, tajmena, lososa … Ova HDT Stinger udica je zaista novo u našoj selekciji. Do sada smo bili fokusirani na manjim vrstama mušičarskih udica. Sa ovim HDTs udicama smo rangirani među tri glavna svetska igrači za “velike utakmice”.

Dohiku HDT udica

Mušičar: Mušičari se svremena na vreme žale na neke vrste udica, te tupe se i brzo se u njih razočaraju …
Milan: Čuo sam ovakve i slične komentare, ali nažalost mnogi od ovih negativnih komentara i žalbi dolazi od neprofesionalnih ili rekreativnih ribolovaca. Jasno je da su udice za suve mušice napravljene od tanke žice se i da se tupe brže nego udice dizajnirane za nimfe ili mokre muhe. Ne bi trebalo vezati nimfe na ovim udicama za suve muhe. Takođe, naše udice za suve muhe imaju malo širi otvor (gap) pa je razumljivo da je njihovo plutanje iznad rečnog korita, ili kretanje na dnu jezera imati veću šansu da se udica zaglavi, zatupi, iskrivi i slomi, je mnogo veća od onih sa užim gape. Na širi gap smo morali da se prilagodimo, jer je to svetski trend. Važno je naglasiti da proizvodnja udica sa širim gape mora da bude poželjno jaka, tako da je samo nekolicina proizvođača može postići. Naš japanski proizvođač obavlja ovaj zahtev savršeno. Moj savet svakom vezaču i mušičaru je da veže muve na DOHIKU barbless mušičarskim udicama koje su napravljene za to i biće u potpunosti zadovoljni, dok uživaju u mnogim lepim danima provedenim u mušičarenju.

Slobodan Ivanović – LaBobo, Milan Styk – Dohiku udice i Ivan Ranđelović domaćin

Intervju sa Milanom Styk vodio urednik Mušičara Ivan Korhner
April 2017.

Najnoviji katalog na: https://issuu.com/kamil05/docs/catalogue_dohiku_2017_

Original – english

Musicar: Tell us about your Dohiku barbless fly-hook

Milan: I don’t know where to start, I don’ think we have something new in our company, we constantly keep moving forward, inventing, developing and selecting products. We adapt to costumer and business demands. I am not sure what would interests readers and fly fisherman most? We do offer and we are certainly very proud of our DOHIKU fly hooks. Their development has started about 10 years ago. In that time, they weren’t many high quality barbless hooks available on the world market. We have been able to designed, developed and manufactured a top class quality barbless hooks, and now they are used by many fly fishing teams and well known fly fishermen all around the world. Celebrities such as two time world champion British Iain Barr, Italian representative Edgardo Dona, Irishman Peter Driver, Czech Vojtech Ungr and many others.

In the process of developing new types of DOHIKU fly hooks, we always cooperate with many great domestic and world renowned fly fishermen. At this moment we offer 17 different types in 74 different sizes of DOHIKU hooks. The whole process of development from design, through manufacturing and getting the hook on the market, takes around 3 years. Naturally at the beginning it wasn’t easy, but the first cars weren`t traveling 300 mph either. Right now I am very happy that over the last several years we manufacture our hooks in Japan. It is not only a marketing move like some other concurrence companies advertising on their products “designed in Japan”, our DOHIKU barbless fly hooks are truly “made in Japan”. It took some time before we found the right producer capable of manufacturing what we required. I personally spent some time in Japan, attending meetings with manufacturers, producers and owners, visiting their fabrics and companies, but on the whole, it was worth the effort. The manufacturing quality where our hooks are produced is excellent. It is an alchemy to harden the steel wire correctly, sharpen the tip in such way that the hook would stay strong and sharp. Japanese master this art to the perfection.

Mušičar: What are the DOHIKU fly hooks hot news?

Milan: Universal hook HDC 303, for tying terestrials, bugs, coch-y-bonddu and nimfs. Universal hook HDN 302 size 20 is one of our best hooks ever that has entered the market. HDT Stinger designed to fish for large fish pike, zander, catfish, taimen, salmon… This HDT Stinger is truly new speciality in our selection, until now we have focused on smaller types of fly hooks. With these HDTs we rank among three major world game players for ”big game”.

Mušičar: Fly fishermen from time to time complain about some types of the fly hooks, they get blunt /dull easily and fishermen get disappointed….

Milan: I also have heard these comments, but unfortunately many of these negative complains and experience are coming from unprofessional, or recreational fishermen. It is clear that dry fly hooks made of tine wire get blunt faster than a hook designed for nymphs or wet flies. You should not tie nymphs on these hooks. Also our dry fly hooks have a slightly wider gape and it is understandable that by drifting flies above a river bed, or puling at a bottom of a lake the chance of the hook getting stuck, blunt, bend, even broken, is much higher. However having a wider gape is new worldwide trend we have had to adapt to. It is important to underline that the whole construction of the fly hook with a wider gape has to be desirably strong, which only a handful of producers can accomplished. Our Japanese manufacturer executes this requirement perfectly. My advice to every fly tier and fly fisherman is to tie your flies on DOHIKU barbless fly hooks that are made for and you will be fully satisfied while enjoying many great days of fly fishing.

Prevoditeljka ćerka Dragoslava Mihajlovića, Milan Styk – Dohiku udice i Ivan Ranđelović

Interview with Milan Styk lead Mušičar editor Ivan Korhner

Fotografije: Milan Styk, Tihomir Lukić, Ivan Ranđelović i arhiva Mušičara

Loading

1 Comment on “Milan Styk (Dohiku udice) – intervju

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*