”Malozvornička sabljarka” – meni jedna od najdražih

”Malozvornička sabljarka” – meni jedna od najdražih

Riba Pegunica ( Alburinus sarmaticus )

Poznata među plovkarošima kao dunavska ukljeva, belavka, veliki keder, savska sabljarka i bucovčić, riba koja na mušičarskim forumima postaje zanimljiva tema, kao nova, potpuno nepoznata ’’mušičarska’’ riba, zasigurno zaslužuje prve pisane redove, posvećene

baš njoj, iz ugla mušičara. Kao jedan od ’’momaka s kandžijom’’, koji ciljno love ovu ribu, pokušaću vam u daljem tekstu, reći nešto više o istoj u svetu mušičarenja.

Predstavljam vam ribu Pegunicu (Pegunica, Alburinus sarmaticus, donedavno Chalcalburnus chalcoides)!

,,Pegunice su dugo bile odvojene u poseban rod Chalcalburnus, sa vrstom Chalcalburnus chalcoides, opisanom za slivove Kaspijskoj jezera i Crnog mora, uključujući i ćolovane populacije u austrijskim i nemačkim alpskim jezerima. Nakon novijih genetskih istraživanja, koja su pokazala samo 6% razlike od riba iz roda Alburnus (nedovoljno za postojanje zasebnog roda), formirana je vrsta Alburinus chalcoides. Ona je nedugo zatim podeljena na dve vrste. Jedna populacija iz reka koje se ulivaju u Kaspijsko more, gde je originalno i opisana i one su zato zadržale ovaj latinski naziv, dok je crnomorska pegunica nazvana A. sarmaticus. Populacije iz alpskih jezera su dalje odvojene i sudeću po informacijama sa interneta sada nose naziv Alburnus mento.’’

(Preuzeto iz časopisa Spin&Fly – zima 2012/2013. – tekst ,,Mala drinska fajterka’’, V.Rakić + dopuna teksta …)

Iako građom podseća na kauglera i sabljarku, a ima navike slične bucovu, pa čak i lipljenu, radi se o sasvim novoj vrsti u svetu mušičarenja – Pegunici.

Pre nešto više od pet godina, tragajući za lipljenom na reci Drini, nizvodno od HE Zvornik, u junu mesecu, ulovio sam na suvu muvu nekoliko pegunica. Fascinirajući me načinom uzimanja, borbom na štapu, kao i ’’birano’’ pristupačnim terenima za lov, ubrzo je postala predmet mog izučavanja te moja nova, ribolovačka strast.

Tereni:

Naseljava pretežno mirnije tokove reke, prosečne dubine od 0,8m do 1,2m. Na reci Drini, to su tereni gde se reka širi, te pravi plitke limane (zalive) ili se zadržava na prelazima sprudova uglavnom, onih bližih obali. Retko, gotovo nikako nisam nalazio ovu ribu daleko od obale. Prema tome, lovno područje je pojas duž obale u širini do 15m. Napominjem da je reka Drina na lokacijama na kojima lovim pegunicu, široka od 80 do 130m.

U periodu avgust-oktobar, često obitava na plitkim prelivima. Na dubini od oko 0,5m, nešto bržoj vodi, u ovom periodu najčešće se love krupniji primerci. Ukoliko u vodi postoji prepreka, preko koje voda preliva, obavezno je treba potražiti.

Tereni na kojima se ne zadržava su jači brzaci, duboki ’’džepovi’’ i veliki zalivi u kojima voda potpuno stoji.
 

Lov pegunice:

Kada bih vršio poređenje sa lovom atraktivijih ribljih vrsta u svetu mušičarenja, lov pegunice na suvu muvu, uporedio bih sa mušičarenjem lipljena, dok bih lov pegunice na mokru muvu uporedio sa mušičarenjem pastrmke.

Suvica muvica i pegunica

Najatraktiviji period za lov pegunice na suvu mušicu je maj-jul. Identično lovu lipljena, posmatram aktvnost ribe na vodi. Kolobari koje mnogi mešaju sa lipljenskim, zaista se ne razlikuju. Zapravo, jedina razlika bi mogla biti samo saznanje da na datoj lokaciji obitava pegunica, a ne lipljen.

Kako na terenu na kom lovim može da se nađe i po koji lipac (lipljen), sve do samog izvlačenja ribe, nisam siguran, šta imam na štapu.

Rojenje malih jednodnevki, pravi je momenat za lov na suvu muvu. Pegunica, kao i lipljen, u pomenutom periodu, pravi kolobare na istom mestu uslovno rečeno). Upravo taj momenat treba iskoristiti, te preciznim zabačajem, plasirati mušicu u liniju javljanja ribe. Ukoliko se prava muva nađe u liniji prethodno nastalog kolobara, pegunica se podiže na nju i kupi je. Kao i lipac, ukoliko je bocnete i promašite, neće kupiti ponovo.

Napominjem i da je plašljiva riba, te joj treba prići polako, na daljinu 10+ metara. Najbolje rezultate postizao sam zabacivanjem nizvodno ili koso nizvodno, pod oštrim uglom.

Najlovnije suve mušice na koje je lovim su: Žuta jednodnevka, Oranž jednodnevka i RCC CDC jednodnevka.

’’Ona muva što potanja’’

Uvek se nasmejem, kada se setim jednog dede, koji mi je pokušavao objasniti, šta je to mokra muva.

’’Ono baciš, ona pljus i nestane, pa ti vučeš. To ti je ona muva što potanja, raz’miš?’’ E, ja na ’’potanjalicu’’ lepo lovih i ove sezone.

U periodu avgust-oktobar, pegunica silazi ispod razliva, na malo bržu vodu. Prosečna dubina, kao što sam pomenuo na početku teksta – 0,5m.

Tehnika lova: Blago nizvodno bacanje, 20+ metara, a zatim levom rukom (desnoruk sam), pravim ’’osmicu’’, dajući rad muvi u vodenom filmu. Prilikom vođenja muve, štap obaram nizvodno i blago ka obali.

Za lov pegunice mokrom muvom u potezanjkama (potezaljkama), koristim klasične mokre muve, ali često i suve kedise i emerdžere za vodeni film, koje potapam. Najzanimljivije boje koje daju rezultate su: cigla boja, maslinasto zelena i boja crnog vina.

Mušice izrađujem na udicama #12-16, a najlovnije su: Pheasant caddis, RCC Partridge red, UV Light olive emerger i White emerger – moje kreacije, prilagođene lovu upravo ove ribe.

Udarac se događa u trenutku ispravljanja strune u vodi iz lučnog položaja. ’’Osmice’’ ne treba praviti brzo i poželjne su male pauze.


Borac za desetku

Kao što sam naslov ovog pasusa kaže, kada bi postojala skala od jedan do deset, koja bi pokazivala borbenost ribe na štapu u odnosu na veličinu iste, ova riba bi bila na samom vrhu. Begovi identični begovima lipljena, snaga takođe, ali ono što ovu ribu čini možda i boljim borcem je to što, nakon borbe, kada se primiri i privučete je, zna imati još nekoliko iznenadnih,

snažnih begova, praćenih skokovima iz vode.

Lovna veličina:

Prosečna lovna veličina je 15cm do 22cm, ali često se love i primerci do 27cm.

Kapitalni primerak bi mogla predstavljati upravo riba duža od 27cm, iako, po literaturi može da dostigne i 35-40cm.

Najkrupniji primerci koje sam lovio, bili su oko 30cm, ali ću uporno nastaviti da tragam za nekom od 35cm…

– jedan od tekstova, objavljenih na forumu musicarenje.net.

Velibor Rakić

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*