Mali rečnik mušičarenja 4.

Mali rečnik mušičarenja 4.

Rečnik broj 7.

Drag [izg dræg, æ između a i e]. ima više značenja u engleskom jeziku od kojih je jedan napadni tranvestizam!  U ribolovu ima dva značenja koja vuku poreklo od osnovnog značenja ove reči u engleskom – vući sa otporom.

  1. Neprirodno kretanje mušice kada struna ili lider vidljivo vuku mušicu umesto da mušicu samo nosi voda, uzrokovano različitim brzinama vodene struje. Predstavlja jedan od najvećih problema kod ribolova suvom mušicom, mada pri lovu suvim imitacijama tularaša može biti korisno. Rešenje, koje nije lako za usavršiti, je u vrlo preciznom zabacivanju ili u zabacivanju tako da su oblik strune i lidera prilagođeni vodi pa mušica ima vremena preći preko ribe pre nego što je struna i lider povuku (casting a mended line [izg. kasting a mendid lajn, dugo a u kasting i u lajn]) ili u korišćenju štapa da se struna, koja već leži na vodi, prebaci u povoljniji položaj (mending the line)
  2. Kočnica na čekrku. Ima dve uloge od kojih je najvažnija da ne dozvoljava špulni da se slobodno ili prebrzo vrti i time otpusti više strune nego što je potrebno, a što najčešće dovodi do zapetljavanja. Druga uloga je kod zamaranja ribe, za šta mnogi mušicari umesto ove kočnice koriste svoje prste, što na rubu špulne, što direktno na struni.

Forward taper [izg. fowd tejpa] ili weight forward [izg. weit fowd]

Tip strune dobro prilagođen dalekom zabacivanju, ali dobar i za delikatnu prezentaciju na blizinu. Najuniverzalniji i posebno pogodan za početnike. Sastoji se od tankog konusnog dela, koji se preko nekih 9 metara postepeno zadebljava do trbuha stalne debljine dugog između 7 i 10 metara, konusnog dela koji se od trbuha tanji preko nekih 9 metara i zadnjeg, tankog dela.

Profil WF strune

Hatch [izg. hæč]

U engleskom jeziku, mimo mušičarenja, ova reč, između ostalog, znači izleći se iz jajeta (glagol) ili izleganje (imenica). Mušicari ju, pomalo nepravilno, koriste kao pretvoriti se iz lutke ili larve u krilatog insekta (glagol) ili rojenje (imenica). Cvetanje vode ili rojenje majske mušice je jedan primer korišćenja ove reči kao imenice (mayfly hatch [izg. mejflaj hæč]).  Značajna dimenzija lova suvom mušicom je pogađanje rojenja (matching/match the hatch [izg. mæčing/mæč d hæč]) -pokušaj mušičara da kroz svoje iskustvo i poznavanje sveta insekata pogodi koji se insekt roji i kojeg riba uzima, te da ribi ponudi imitaciju baš tog insekta.

Roll cast [izg. rol kast, dugi o i a] kotrljajući zabačaj

Tehnika zabacivanja koja se koristi kad zabačaj unazad (back cast [izg. bæk kast]) nije moguć. Štap se drži ukoso unazad tako da struna iza ribolovca formira trbuh. Nakon pomaka štapa, koji se izvodi kao normalan zabačaj napred (forward cast), struna, a za njom i lider i mušica se “otkotrljaju” preko vode. Ovaj zabačaj se za napinjanje štapa oslanja na površinsku napetost i viskoznost vode i prednji deo strune na početku zabačaja MORA biti na ili u vodi.

Streamer [izg. strima, dugo i]

Strimer. Mušica, najčešće većih dimenzija, koja sadrži vlakna, dlaku, pera ili neki drugi veštački savitljiv materijal vezan tako da čini dug rep i/ili krilo, relativno slobodno tako da “teče” od udice. “Streamer” bi se moglo prevesti bukvalno kao “tekuća mušica”. Najčešće su to varalice (lure [izg. lua]) koje ne imitiraju ništa nego jednostavno privlače i provociraju ribu svojim bojama i kretnjom (atraktori – attractor [izg. atrakta]), a ako su imitativne onda najčešće predstavljaju ribice, gliste, pijavice i sl.

Wade/Wading [izg. weid/ weiding]

Gaziti/gaženje po vodi. Wading staff [izg. weiding staf] – štap za gaženje po vodi kojim se ispituje dno pre nego što se kroči na njega i koji može služiti i kao oslonac pri gaženju. Često sklopiv. Wading boots [izg. buts, dugo u], thigh waders [izg. θai weidas, θ t sa jezikom među zubima] ili samo waders [izg. weidas]– ribarske čizme (do međunožja).  Hip waders – ribarske čizme do pasa, preko čitavih pantalona. Chest waders [izg. čest weidas] ribarski kombinezon. Waders ne moraju uvek biti čizme, često se završe nepropusnom čarapom, u kom slučaju su vam potrebne cipele za gaženje po vodi – wading shoes [izg. šuz, dugo s]

Priredili: Ivan Korhner i Ćisek

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*