Mali rečnik mušičarenja 7.

Mali rečnik mušičarenja 7.
Jegulja

Rečnik broja 10.

Anadromous [ænadrmus]: anadromozne; ribe koje žive u moru, a mreste se u slatkoj vodi (reke, potoci). Od grčkog ana – gore i dromos – trčanje; ribe koje “trče” uzvodno, na gore, na mrest. U andromozne ribe spadaju lososi, morska pastrmka i čeličnoglava pastrmka. Ribe poput jegulje, koje žive u slatkoj vodi, a mreste se u moru zovu se katadromozne (catadromous [kætadrmus]) kata je na grčkom dole.

Char [ča, dugo a]: Rod riba salvelinus iz familije salmonida. U našim krajevima prisutne su potočna zlatovčica (brook trout [bruk traut]) i jezerska zlatovčica (arctic char [aktik ča, oba duga a], američki lake trout [leik traout]).

False cast [fols kast, kratko o, dugo a]: lažni zabačaj. Osim prvog zabačaja unazad, kojim se struna vadi iz vode, i poslednjeg zabačaja napred, kojim se mušica stavlja na vodu, svi zamasi su lažni zabačaji. Koriste se za produžavanje strune u zabačaju i/ili za sušenje suve mušice.

Fry [frai, dugo a]: mlađ ribe.

Furnace [fnis, dugo f]: Peć, pećnica. Kokošije pero kestenjaste boje, u sredini tamno sa postepenim prelazom u svetlo po rubovima.

Parachute [parašut, dugo u, meko š]: padobran. Vrsta suve mušice kod koje se hakl mota horizontalno na leđima (za razliku od “normalnog” haklovanja oko oka udice), obično sa uzdignutim belim haklom ili veštačkim nitima u sredini.
Najpoznatija klinkhamer mušica.

klinkhamer slika

Rise [raiz]: dizanje, podizanje. Ponašanje ribe koja se hrani na ili pri površini. Rising fish [raizing fiš] – riba koja se diže. Različiti načini dizanja (pljuskavo, tiho samo sa krugovima na vodi, leđno, podvodno) ukazuju na različite načine hranjenja i na različite insekte i različite stadije razvoja insekata na jelovniku.

Surgeon’s knot [sdjnz not, dugo s]: Hirurgov čvor. Vrsta čvora kojim se vezuju monofilamenti različitih debljina. Čest i čvrst čvor.

Surgeon_Knot mala

Priredili: IK & Ćisek

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*