Mali rečnik mušičarenja 11.

Mali rečnik mušičarenja 11.

Rečnik Mušičar broj 14.

Cripple Fly [kripl flai, kratko prvo i]: ubogaljena muva. Imitacija insekta koji je uginuo ili ubogaljen tokom metamorfoze iz nimfe u krilatog insekta. Često su krila izašla i razvila se, ali je telo ostalo zarobljeno u košuljici ili je košuljica odbačena, ali su krila nerazvijena ili zgužvana ili oboje. Ovi insekti ostaju zarobljeni u vodenom filmu i ribama predstavljaju lak plen.


Dapping [dæping]: ribolov doticanjem. Relativno drevna tehnika plasiranja mušice na površinu vode gde se vidi ili očekuje da je riba. Zabacivanja nema i šnjura nije u igri, koriste se dugi štapovi i podvez dužine štapa ili malo duži. Ovim priborom se mušica drži u vazduhu, pa se spusti da samo dotakne vodu. Malo vetra je uvek poželjno, što zbog kamuflaže koju namreškana površina pruža ribolovcu, što zbog lakšeg plasiranja mušice na željeno mesto sa relativno udaljenije pozicije. Često se koristi na jezerima i uz upotrebu čamca. Pošto nema zabacivanja, ovu tehniku je moguće koristiti sa delikatnim živim mamcima kao što su majske muhe, što se još uvek praktikuje ponegde u Irskoj.Dapping(400pw)

Lie [lai]: mesto, pozicija. Reč lie na engleskom znači ležati, a u ribolovnoj terminologiji označava mesto gde vidimo ili očekujemo da “leži” riba. To su mesta gde riba ima zaklon, van najjače struje, gde voda nanosi hranu ili gde se hrana nalazi pri dnu ili u bilju. Najčešće se radi o virovima tipa tišaka sa kontrastujom, udubljenjima u dnu reke, prekidima u tepihu podvodne vegetacije, mestima iza velikih stena.

Pool [pul, dugo u]: tišak. Reč pool se u modernom engleskom najčešće koristi u značenjima bilijar, skup resursa ili bazen. Međutim, u opisima rečnih tokova gde se smenjuju plitki, pitomi brzaci sa delovima sa sporijom i dubljom vodom, reč pool se koristi za te sporije i dublje delove, tišake.

Shallow [šælou]: plitko, plićak, brzak. Osnovno značenje ove reči je plitko, plićak, ali u opisima rečnih tokova gde se smenjuju plitki, blagi brzaci sa delovima sa sporijom i dubljom vodom, reč shallow ili shallows se koristi za te blage brzake.

Rapids [ræpids]: brzak, brzaci. Snažni, divlji brzak ili brzaci.

Retrieve [ritriv, dugo drugo i]: povraćaj nečega što vam pripada. 1. Akcija privlačenja bilo kojeg ribolovnog sistema, pa tako i mušice, prema ribolovcu, bilo povlačenjem ili namotavanjem strune. Pri varaličarenju i lovu mahačem, ovo privlačenje može predstavljati najznačajniji aspekt lova koji se brzinom, (ne)ravnomernošću i smerom prilagođava prilikama na vodi, ribi, mamcu. 2. Orijentacija čekrka. Čekrk može biti orijentisan na namotavanje desnom (right hand retrieve [rait hænd ritriv]) ili levom rukom (left hand retrieve). 3. Spašavanje mušice koja je ostala na grani i sl.

Spinner [spina, sve kratko]: spiner, zadnji stadij u životu jednodnevke. U ribolovnoj terminologiji spinner jos znači varalica koja se vrti, leptir. U engleskom se za zadnji stadij životnog ciklusa jednodnevki još koristi reč imago. Nakon parenja i/ili polaganja jaja uginula ili uginjajuća jedinka na površini vode zove se potrošeni spiner (spent spinner).

Fall of fly [fol of flai, dugo prvo o]: pad muve. Za razliku od rojenja vodenih insekata koje se zove hatch kad se transformišu iz larve ili lutke u krilate insekte, rojenje zrelih jedinki koje padaju na vodu tokom/nakon parenja zove se pad (fall), u slučaju jednodnevki spinner fall. Muva koja pada ne mora biti vodena – padom se takođe nazivaju situacije kada veće količine neakvatičnih insekata padaju na vodu, najčešće nošene vetrom, npr. komarci, skakvci, mravi.

TLT (Technica di Lancio Totale): tehnika totalnog zabačaja. Talijanska tehnika zabacivanja mahačem koju je izumio talijanski EFFA master instruktor zabacivanja Roberto Pragliola. TLT je izvrsna i jedinstvena tehnika koja omogućava savršeno plasiranje suve mušice ispod grmlja i ostalih prepreka. Šnjura se “ispaljuje” poput metka, što zahteva specijalan pribor. Zbog velike brzine zabačaja, ovu tehniku nije moguće koristiti sa nimfama osim sa vrlo malim i lakim.

Po izboru urednika priredio: Ćisek

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*