Kisele kiše

Kisele kiše

kisele kiseKisele kiše nastaju kada se slobodni nemetalni oksidi sumpora i azota vežu sa vodenom parom u atmosferi i padaju na zemlju.  One predstavljaju jedan od glavnih uzroka odumiranja šuma, jer se sumpor dioksid u jedinjenju sa vodom pretvara u sumpornu kiselinu koja ima pogubno delovanje na čitavu floru.

Sumporna kiselina H2SO4  ima negativno delovanje naročito na biljke, jer remeti proces fotosinteze što ima za posledicu oštećenje lišća i odumiranje šuma. Kiselina otapa hranjive sastojke koji su biljkama potrebni za izgradnju njihovih ćelija i dospeva u korenje i lišće oštećujući njihova tkiva.

Osim za biljke kisele kiše ozbiljno zagađuju i vode kojima se drastično smanjuje Ph vrednost. Veliko smanjenje Ph vrednosti dovodi do izumiranja mikroorganizama, a javlja se i problem pitke vode.

acid-rain web

Upravo zagađenje voda predstavlja najveći problem. Zagađenje iz vazduha kiselim kišama prenosi se do zemlje i sliva se u površinske i podzemne vodene tokove. Kisele kiše su jedan od glavnih razloga smanjenja zaliha pitke vode na svetskom nivou i kao takve predstavljaju ozbiljan problem.

Iako postoji napredak u sprečavanju kiselih kiša (u Americi se koristi metod prečišćavanja ugljena kojim se vade opasna jedinjenja sumpora) opasnost od kiselih kiša još nije prošla. Kisele kiše predstavljaju još uvek veliki problem u nekim Azijskim zemljama, kao npr. u Kini koja zbog ogromne stope industrijalizacije plaća danak u vidu kiselih kiša.

Gledano sa ekološkog aspekta, ugalj je najopasniji zagađivač. Ugalj je, kao i svi fosilni izvori energije, najvećim delom sačinjen od ugljenika i vodonika. Unutar ugljenika zarobljeni su sumpor i kiseonik. Kad ugljenik sagoreva, svi ovi sastojci se otpuštaju u atmosferu. U atmosferi se te čestice spajaju sa parom (na primer u oblacima) i formiraju kapljice koje padaju na zemlju kao slabe sumporne kiseline – kisele kiše.

suma_un

Kisele kiše štetno utiču na eko sistem, što se ogleda u:

* zakiseljavanju reka jezera i površinskih voda, što uništava vodene biljke i životinje, posebno ribe
* uništavanje šumskih kompleksa i druge vegetacije,
* oštećenje materijala, kako što su građevinske i metalne konstrukcije,
* oštećenje spomenika kulture i
* indirektni uticaj na zdravlje ljudi.

Smanjenje emisije kiselih kiša ostvaruje se:

* kontrolom i smanjenjem emisije oksida sumpora i azota,
* dodavanjem krečnjaka u jezera i površinske akumulacije,
* uklanjanjem sumpora iz goriva prije njegove upotrebe (posebno uglja) i
* ugradnjom uređaja za smanjenje emisije SO2 NOX postojeća energetska postrojenja.

Pranjem uglja, radi odstranjenja sumpora iz njega, smanjuje se emisija SO2. Postavljanjem skruberskih uređaja za izdvajanje SO2 iz dimnih gasova, može se smanjiti emisija SO2 do 90%.

Preuzeto: Topvita
Priredio Ivan Korhner
Foto: Arhiva Mušičara i internet

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*