Kartice muha: Mušičar broj 2.

Kartice muha: Mušičar broj 2.

Prolećni panel 4 mušice

Dolaskom maja, na vodi je sve više zrelih insekata, svih vrsta. Od kasnog prepodneva do večeri možete sresti kamenjarke, jednodnevke, tularaše… U uslovima još uvek visokih i ne baš bistrih reka nije neophodno delati suviše malim mušicama i tananim predvezima.

Četri mušice, koje vam predstavljamo, su ono što oslikava naš pristup imitiranju i korišćenju veštačih mušica, blizu površine. Njihov opšti izgled dozvoljava korišćenje u mnogim situacijama i po pravilu rešava čak i momente kada nismo potpuno sigurni u trenutno stanje ribljeg jelovnika.ADAMSAdams
Udica
: bilo koji model za plivajuće mušice 1x dugog tela # 18 – 10
Osnovni konac: crni ili tamno sivi debljine 6/0 ili 8/0 za manje veličine
Rep: isperci braon i grizli petlovih pera
Telo: dabing od dlake bizama ili sintetički dabing tamno sive boje
Krila: dva vrha grizli vratnih pera kokoške
Noge: grizli i braon pero petla vezanih naizmeničnoDOUBLE-hampyDouble Hampy
Udica
: bilo koji model za plivajuće mušice 2x dugog vrata
Osnovni konac: crni, debljine 6/0
Rep: snopić dlake srne ili jelena
Telo: žuti flos vezan i dva deblja segmenta
Pokriv tela i krila: srneća ili jelenska dlaka odnosno njeni vrhovi
Noge: smeđe petlovo pero sa vrata ili sedlaELKHAIR-caddisElk Hair Caddis
Udica
: bilo koji model za plivajuće mušice 1x dugog vrata.
Telo: sintetički dabingRebra: zlatna, srebrna, bakarna žica
Noge: smeđe pero petla namotano od glave ka repu i pričvršćeno žicom
Krila: dlaka elk jelenafazanov-rep-mokraFazanov rep mokra
Udica
: neki od modela za vlažne mušice
Rep: isperci smeđeg petlovog pera
Rebra: zlatna, srebrna ili bakarna žica
Telo: desetak isperaka fazanovog repnog pera
Krila: paralelni isperci krilnih pera fazana ili fazanke
Noge: smeđe vratno pero kokoške ili petla

 
Dr Goran Grubić i Aleksandar Panić, mart 2008.

Loading