Kartice muha: Mušičar broj 1.

Kartice muha: Mušičar broj 1.

Kartice muha: Mušičar broj 1.

Izbor za predstavljanje veštačkih mušica koje su nam u proteklim sezonama pružale dosta radosti i koje srdačno preporučujemo svim mušičarima nije bio suviše težak. Odlikuje ih velika imitativna univerzalnost i univerzalna primena karakteristična za grupe nimfi, vlažnih, plivajućih mušica i strimera.

wildcatWild Cat Muddler je naš predlog izgleda jedne dorađene klasične mušice. Izmene nisu kozmetičke već uslovljene željom da dobijemo u vodi življi materijal, prirodnog kolorita i velike izdržljivosti. Jednom rečju, Madler od dlake divlje mačke je jedan od najtrajnijih i uz to veoma upotrebljiv strimer. Bio je uspešan i u prepadanju selektivnih pastrmki koje krajem marta u rano popodne kupe neizlegle Baetis jednodnevke sa površine ledene vode, a od obilja hrane odbijaju ponuđene imitacije tog oblika, sve do septembarskih večernjih stražara kraj stena na ulasku u virove. Dodatak klasičnom Madleru je i solidno otežano telo.

 • Udica: VMC 9279 #8 ili u jačoj verziji Mustad 9672 #6 – 10, otežana sa desetak namotaja olovne žice Ø 0,7mm
 • Konac za vezivanje: smeđ, jačine 120/2,
 • Rep: snopić dlake sa leđa divlje mačke
 • Telo: srebrna ili zlatna lameta porebrena žicom, dobra verzija dobija se i sa telom od Ice Dubbing ili Lite Brite materijala
 • “Krila”: Dlaka sa leđa divlje mačke
 • Glava: zimska jelenja ili srneća dlaka vezana u madler stilu

INVICTAInvicta je mušica po čijem se korišćenju prepoznaju dobri ljudi, bar tako tvrdi jedan naš prijatelj, dobar čovek i mušičar. Toplo je preporučujemo svima od sredine juna pa sve do velikih avgustovskih žega, sićušnih tularaša i niskih vodostaja. Tipičan je predstavnik mušica koje ne imitiraju ništa posebno i sve moguće. U svakom trenutku kada su na meniju riba tularaši, koristite je u zavisnosti od zone hranjenja riba. Ukoliko je ishrana bliže dnu imajte uvek pri ruci nekoliko Invicta blago otežanih tankom olovnom žicom ispod tela.

 • Udica: VMC 9280 ili Mustad 540 #14 – 10
 • Konac: maslinast, siv, smeđ debljine 200/2, 120/2, 6/0
 • Rep: zlatno žuto perce iz kreste zlatnog fazana
 • Rebra: zlatna žica
 • Telo: originalno maslinasto bojena dlaka foke, odlična zamena maslinasto bojena dlaka kunića (najbolje je bojiti dlaku sivog kunića žutom anilinskom bojom)
 • Noge I: palmerski vezano meko pero petla ili kokoške smeđe boje pa prihvaćeno kod repa žicom i porebravanjem njome pričvršćeno uz telo
 • Noge II: desetak plavih isperaka kreje pričvršćenih kao brada ispod krila
 • Krila: dva paralelna isečka iz repnog ili krilnih pera fazanke
 • Glava: osnovni konac

CDC-ELKCDC/Elk je plivajuća imitacija holandskog mušičara, EFFA instruktora i vezača Hansa Weilenmana (Hans Willenmann). Odlična ideja za stvaranje imitacije koja leži u vodenom filmu i imitira podjednako dobro efekte koje na vodi proizvode svojim rađanjem i tularaši i jednodnevke. Vrlo upotrebljiva imitacija koju često koristimo kao prvu mušicu kojom proveravamo aktivnost pastrmke u trenucima kada nismo sasvim sigurni čime se ona hrani. U slučaju mašćenja, ovlaš mastite samo krilo imitacije

 • Udica: bilo koji lagani model za plivajuće imitacije, VMC 9279 #12 – 16
 • Osnovni konac: crn, debljine 120/2, 200/2, 6/0, 8/0
 • Telo: namotano CDC pero ili u petlji dabirani isperci cdc pera
 • Noge: par namotaja CDC pera osnovne sive boje
 • Krila: snopić dlake elka
 • Glava: osnovni konac

BEADHEadBead Head Hare’s Ear (Zlatoglavo zečije uvo) je naša najčešća opšta nimfa kada pastrmka svoju hranu traži duboko i blizu dna. Njena konstrukcija omogućava solidno otežanje i zavisno od veličine udice prodiranje u vrlo duboke slojeve. Izgled ove imitacije odlično pokriva dubinske pokrete i jednodnevki i tularaša, a univerzalno korišćenje je prepuštanje nimfe dubini i vodenoj struji. U slučaju kombinovanog hranjenja nimfama na dnu i onima koje se već uzdižu ka površini, dobar manevar je zaustavljanje sistema pred aktivnim ribama i dizanje imitacije potiskom vode na strunu i predvez.

 • Udica: VMC 9280 #8 – 14
 • Rep: desetak oštrih dlaka sa maske zeca
 • Rebra: srebrna ili zlatna žica
 • Telo: zečija dlaka sa malo dodatka Ice Dub (Peackok) materijala
 • Noge: jedan namotaj smeđeg pera jarebice
 • Grudi: materijal za telo
 • Glava: zlatna kuglica Ø 3 – 5mm
Goran Gubić i Aleksandar Panić, novembar 2007.

Loading