Kako da učvrstite nožice parašut mušica

Kako da učvrstite nožice parašut mušica
Slika 2.1
Slika 2.1
Parashut mušica

Kako da učvrstite nožice parašut mušica

Mušice kod kojih su nožice namotane horizontalno oko podnožja krila, umesto vertikalno oko tela udice, su u engleskom govornom području poznate kao parachute (padobran) mušice. Kod nas se nazivaju parašut,  padobranke, a možda i drugačije.

Preovladava mišljenje da suve mušice tog tipa vernije imitiraju jednodnevke, zato što su nožice postavljene u prirodniji položaj da leže na površini vode, a ne da prodiru kroz nju kao kod klasičnih. Pored toga, ovakve mušice lepo padaju i leže na vodi sa uspravljenim krilima, pe se veoma dobro vide i dobro plivaju.

Kod izrade, najzahtevniji deo postupka je kako da namotate i učvrstite nožice tako da budu u horizontalnoj ravni. U literaturi se najčešće savetuje da se prvo ojača podnožje krila sa nekoliko namotaja konca za vezivanje, tako da se dobije nešto kao mali stubić, oko koga nožice mogu lakše i čvršće da se namotaju, a završni čvor da se veže oko podnožja krila. Pri tome pomaže da se mušica postavi u stegu tako da telo udice bude vertikalno a krilo horizontalno, pa onda pokreti motanja nožica i vezivanja čvora liče na vezivanje klasičnih mušica.

Prema mom iskustvu takav postupak ipak traži dosta veštine, pogotovo kod vezivanja završnog čvora, kada vam često smeta neka od nožica koja nije u ravni sa ostalim. Takođe, često se namotaji nožica  “popnu” uz krilo i naprave deblju kragnu (slika 1), koja možda i kvari prirodan izgled, a krilo bude ukrućeno i pri zabacivanju nekad hoće da uvrće predvez.

ucv-parasuta-1
Slika 1

Zbog toga radije primenjujem postupak gde se uz krilo postavi ojačanje u obliku petlje od tanke žice, ili od nekoliko isperaka iz repnog pera fazana ili slično. Ojačanje se vezuje samo za udicu i povija uvis ispred krila, čime ga ne ukrućuje. Oko tako ojačanog krila nožice mogu relativno lako i čvrsto da se namotaju, a zatim i da se vežu oko oka udice kao kod klasičnih mušica. Žičana petlja se zatim povija preko nožica tako da ih pritisne “armira” uz grudi mušice (slika 2.1), odnosno, isperci se spuštaju preko nožica i vezuju se oko oka udice, slično kao leđa nimfi, pri čemu se nožice podele u “razdeljak” (slika 2.2).

Ovakve mušice imaju meko krilo i prirodniju konturu sa nožicama koje uvek ostaju uz telo. Takođe su i veoma trajne, tako da možete da uhvatite veliki broj riba pre nego što se eventualno oštete, i pre ćete ih izgubiti na nekoj visokoj grani ili u trnju.

Slika 2.1
Slika 2.1
Slika 2.2
Slika 2.2

 

 

 

 

 

 

Postupak izrade mušice sa “armiranim nožicama” je prikazan u nastavku, na primeru jedne maslinaste jednodnevke, sa krilom od polipropilenskih vlakana postavljenim u obliku petlje, i sa upredenim telom od sintetičkih vlakana, na udici veličine #14.

Slika 3.1
Slika 3.1: Postavite udicu u stegu i uklonite (pritisnite klještima) kontra kuku. Postavite rep i učvrstite ga koncem za vezivanje.
Slika 3.2
Slika 3.2: Privežite materijal za krilo na približno 1/3 dužine tela udice mereno od oka udice. Napravite petlju i privežite prema oku udice. Odsecite višak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.3
Slika 3.3: Postavite žicu za orebrenje, na kojoj ste napravili petlju, tako da petlja bude poravnata sa okom udice.
Slika 3.4
Slika 3.4: Privežite žicu, počev od krila prema repu. Podignite žičanu petlju uz krilo. Pripremite telo (u ovom primeru upredanjem oko konca).

 

 

ucv-parasuta-3-5
Slika 3.5: Namotajte telo do krila, i ojačajte žicom za orebrenje. Privežite pero za nožice i spred krila. Formirajte grudi namotajima ispred krila.
ucv-parasuta-3-6
Slika 3.6: Namotajte nožice horizontalno oko krila i žičane petlje. U zavisnosti od pera koje koristite, obično treba 2 do 3 namotaja za mušice za mirniju vodu, a 3 do 4 za mušice za bržu vodu. Lagano zategnite pero preko oka udice.

 

 

 

Slika 3.7
Slika 3.7: Pokupite nožice prstima i povucite ih prema krilu tako da se oslobodi oko udice. Privežite pero, formirajte glavu i vežite završni čvor kao kod klasičnog načina vezivanja mušica.

 

 

Slika 3.8
Slika 3.8:  Ravnomerno rasporedite nožice oko krila. Oko udice ostavite da bude slobodno

 

Slika 3.9 Slika 3.10
 Slika 3.9: Oborite žičanu petlju ka oku udice, tako da pritisne nožice.  Slika 3.10: Prelakirajte glavu i dodajte kap laka u podnožje krila. Ostavite da se lak osuši.

Na sličan način možete da napravite i mušicu sa “nožicama na razdeljak”, pri čemu se, pre formiranja grudi,  na telo udice ispred krila priveže nekoliko isperaka, recimo iz repnog pera fazana ili slično (slika 4.1), pa se  podignu uz krilo, a zatim se oko njih i krila namotaju nožice (slika 4.2).

Posle toga se nožice pravilno rasporede oko krila, razdvoje se kod oka udice, prikupe se prstima (slika 4.3), a onda se isperci spuste i pritegnu preko nožica, slično kao kad pravite leđa na nimfama (slika 4.4). Na  kraju se formira glava, veže se završni čvor, a glava i podnožje krila se prelakiraju kao kod mušice “sa armiranim nožicama” (slika 3.10).

Slika 4.1 Slika 4.2

Slika 4.1

Slika 4.2

 

Slika 4.3 Slika 4.4

Slika 4.3

Slika 4.4

Nadam se da su objašnjenja dovoljno jasna i da će vam se prikazani postupci dopasti. Ne znam da li su samo moja dosetka, ili ih neko drugi već koristi. U svakom slučaju, ako rešite da probate, želim vam lepu zabavu dok pravite mušice, a onda i dobar ulov. Molim vas da  uhvaćenu ribu oslobodite.

Bistro!

Milan Tričković,  jul 2008

Loading