IV Konferencija iz Ribarstva 2009.

IV Konferencija iz Ribarstva 2009.

Reklama RibarstvoIV Konferencija iz Ribarstva 2009.

Od 27. do 29. maja 2009. na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu je održana Međunarodna konferencija iz ribarstva. U sklopu Konferencije održan je i Sajam tehničkih i tehnoloških dostignuća iz ribarstva sa učešćem izlagača iz više evropskih zemalja. Na samom skupu bilo je preko 400 gostiju i učesnika iz više od 20 država.

Na skupu je prezentovano preko 60 radova od 150 autora iz oblasti ribarstva, tehnike i tehnologije gajenja, bolesti riba, prerade i prometa ribe, ribarstva otvorenih voda, zakonske regulative, zaštite ribljih vrsta, sportskog ribolova i dr.

Skup su zajednički organizovali Institut za zootehniku (Poljoprivredni fakultet Zemun, Univerzitet u Beogradu, Srbija), Institut ”Nofima – Marine” (Norveška) i Institut ”Haki” (Mađarska).

Brankovic i Cuk
Branković i Ćuk

Radovi

Uz dogovor sa urednikom časopisa objavljujemo naslove nekih od najvažnijih i najinteresantnijih radova na skupu u ova tri dana: ”Unapređenje održive akvakulture – projekat ROSA” Marković, Poleksić (Srbija), ”Gajenje riba u recirkularnom sistemu, perspektive i ograničenja” Verreth (Holandija), ”Važni aspekti toplovodne akvakulture u Izraelu” Ariav (Izrael), ”Osnovni pravci intenziviranja gajenja riba u Republici Belorusiji” Radako (Belorusija), ”Stanje ribastva u Srbiji” Marković i autori (Srbija), ”Strategija upravljanja u zaštiti i restauraciji biodiverziteta jesetri u Bugarskoj” Hubenova i autori  (Bugarska), ”Stanje kečige (Acipenser ruthenus L.) u Srbiji i Mađarskoj” Lenhard, Gyore i autori (Srbija, Mađarska), ”Uticaj hraniva na dužinski rast dužičaste pastrmke (Onchorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima” Savić i autori (BiH, Srbija), ”Nutritivna i fizička svojstva hrane za ribe” Sorensen (Norveška), ”Gajenje rakova u akvakulturi južnopanonskog regiona” Momirov i autori (Srbija), ”Reintrodukcija i repopulacija linjaka (Tinca tinca L.) u ribnjačke sisteme i otvorene vode” Ćirković i autori (Srbija), ”Gajenje karaša (Carassius carassius) u ribnjacima” Demeny i autori (Mađarska), ”Mogućnost poboljšanja proizvodnih osobina šarana (Cyprinus carpio) putem selekcije” Spasić i autori (Srbija), ”Intenzivni uzgoj šarana (5-10t/ha/god) baziran na praktičnom iskustvu G20 ribnjaka u Sloveniji) Gospić (Slovenija), ”Nove, inovativne metode i tehnologije za proizvodnju plemenitih karnivorih vrsta riba: štuke (Esox lucius) i smuđa (Sander lucioperca)” Bodis (Mađarska), ”Pojava novih oboljenja riba na području Srbije” Jeremić, Radosavljević (Srbija), ”Zaštita ihtiofaune i zakonska regulativa u Srbiji” Maletin i autori (Srbija), ”Preliminarni rezultati istraživanja populacija linjaka (Tinca tinca) u vodenim ekosistemima Srbije” Simić i autori, ”Uporedna analiza struktura ihtiofauna dve akumulacije centralne Srbije” Marković, Lenhardt (Srbija), ”Nalazi alohtonih vrsta riba na crnogorskom primorju (južni Jadran)” Joksimović i autori, ”Uticaj načina dimljenja na prinos, hemijski sastav i senzorna svojstva dimljene ribe” Perunović i autori (Srbija), ”Dimljena riba-proizvodnja i kvalitet” Kilibarda i autori, ”Veštački mrest klena (Leuciscus cephalus, Linnaeus, 1758)” Branković i autori, ”Sportski/rekreativni ribolov u Republici Srbiji u 2007. i 2008. godini” Ćuk, Branković (Srbija), ”Centar za zaštitu i očuvanje alohtonih i endemičnih salmonida jadranskog sliva-Centar za ribarstvo Neretva-Konjic” Muhamedagić, Vegara, Yesiler, Magnus Gjoen, Kiessling, Cevik (BiH, Norveška), ”Uticaj oblika hrane i učestalosti hranjenja na priraste i iskorišćavanje hranjivih materija kod mlađi afričkog soma (Clarias gariepinus)” Ajani i autori (Nigerija), ”Zaštita i konzervacija salmonida Bosne i Hercegovine kroz održive programe selekcije autohtonih populacija” Muhamedagić (BiH), ”Normalne hematološke vrijednosti gajenog lipljena” Dekić i autori (BiH, Srbija).

Kao što možemo videti, na skupu je prikazan zavidan broj vrlo interesantnih radova. Na kraju drugog dana konferencije održana je sada već tradicionalna Mušičarska radionica – Prof. dr Grubić Goran i Aleksandar Panić, na kojoj je veći broj gostiju pokazao izuzetno zanimanje za umeće u pravljenju nekoliko vrsta mušica koje su nam gospoda Grubić i Panić prezentovali.

Musicarska radionica Panic - Grubic
Mušičarska radionica Panić – Grubić

U toku trajanja konferencije svečano je otvoren ”Centar za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju” na Oglednom dobru Poljoprivrednog fakulteta Zemun ”Radmilovac”, kod poznatog istoimenog motela, na starom smederevskom putu. Cilj otvaranja centra je istraživanje i genetsko unapređenje gajenih rasa šarana na teritoriji Srbije, istraživanje kvaliteta ribnjačkih voda, analiza ribljih hraniva i mnogo toga što je u vezi sa ribarstvom, a sa ciljem unapređenja te delatnosti. Naravno, tu će studenti i mladi naučni kadrovi imati priliku da stiču osnovna i napredna saznanja u cilju osposobljavanja za budući rad.

Zajednicki snimak ucesnika crop
Zajednički snimak učesnika ispred Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu

Konferencija je završena spektakularno, ručkom na brodu “SIRONA”, za sve zvanice. Brod je krstario Savom i Dunavom do Zemuna i nazad. Bio je divan pogled s vode na Beograd i Zemun

Za dve godine imaćemo priliku da ponovo ugostimo na istom mestu stručnjake ribarstva iz celog sveta i da čujemo nešto novo i interesantno. Do tada lep pozdrav svim učesnicima i organizatorima skupa.

 Tekst: Danko Ćuk*

*Autor teksta je upravnik pastrmskog ribnjaka ”Resava” firme Bast Commerce Beograd i član organizacionog odbora Konferencije ”Ribarstvo”

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*