Impresum Mušičar broj 5.

Impresum Mušičar broj 5.
naslovna strana broja 5.web.jpg
naslovna strana broja 5

List za mušičare, o mušičarenju, turizmu uz vode i ekologiji

Osnivač i izdavač: Agencija “CORIVANS”, Novi Sad,

Srbija, 21000 Novi Sad, Partizanskih baza 15/4

Tel: 00381 (0)21 6395 801; GSM +381 (0)65 6395 801

Tekući račun (RSD): 330-15004306-21 Meridian Bank, Novi Sad

e-mail: korhner.ivan@gmail.com

http//:www.musicar.rs

Glavni i odgovorni urednik: Ivan Korhner

Lektor: Gordana Stojić

Saradnici tuzemstvo: Aleksandar Panić, Dr Goran Grubić, Dragan Bogojević, Dr Predrag Simonović, Radojica Popović, Mr Milan Tričković, Ivan Dragojlović, Saša Zec, Ivan Radić, Đorđe Anđelković, Ivan Bogdanović, Marko Mašić, Vladimir Glamočak, Zvonko Pešić, Saša Bencun – Roka, Zvezdan.

Saradnici inostranstvo: Saša Kesić-Ćisek (Velika Britanija), Tomislav Rebac (Švajcarska), Veselin Anić – Vesso (Švedska), Ibrahim Mešinović (Švedska), Goran Đulabić (Danska), Velibor Ivanović (Nemačka), Manuel Iglesias Angulo (Španija), Antonin Pešek (Češka), Milan Kuprešanin (Hrvatska), Miroslav Katičić (Hrvatska), Aleksandar Puškadija – Alp (Hrvatska), Neven Ristić (Hrvatska), Ado Jeginović (BiH), Radovan Stanić (BiH), Igor Gromilić (BiH), Ognjen Davidović (BiH), Milovan Vujošević (Crna Gora), Vladimir Mikec – Miki (Slovenija).

Prepres&graphic design: GD

Web design: Radovan Stanić

Naslovna strana: Ribnički lipljan, Ivan Korhner

Štampa: “MAXIMAGRAF” – Petrovaradin

 

CIP Katalogizacija u publikacijiBiblioteka Matice Srpske, Novi Sad502:595.7 Mušičar: list za mušičare, o mušičarenju, turizam uz vode i ekologiju / glavni i odgovorni urednik Ivan Korhner, – 2008., broj 1. (mart). Novi Sad: “Corivans” 2008-. – Ilustr.: 30 cmDvomesečno

ISSN 1820-6808

COBISS.SR-ID 228386823

 

Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće pogrešne navode u autorskim tekstovima, kao i za sadržaj reklamnih poruka.

Loading