Imitacija muhe Alderfly (Jošavka ili muljarka)

Imitacija muhe Alderfly (Jošavka ili muljarka)

Naš dugar Vladimir Trampa je napravio izuzetnu imitaciju muhe koju srećemo na vodi i uz vodu ovih dana!

Iz teksta sa Mušičara Jošavka – Alder fly – lat Sialis Lutaria je insekt koji nije toliko poznat našim mušičarima, a ribama jeste i rado ga kupe bilo u stadiju larve ili odraslog insekta (adult). Često ga neupućeni menjaju sa kamenjarkama, ali je to pogrešno, jer ova vrsta insekata pripada rodu Sialis, a ne Plecoptera. Krila su im drugačije postavljena!
Pravo vreme ove mušice i njeno rojenje je u aprilu, maju i junu. Ovaj insekt živi u mirnim, muljevitim i stajaćim vodama. Neki ga zovu jošavka, ali je uobičajeno muljarka.

Alder fly – lat Sialis Lutaria Adult

Kao larva živi u mulju i hrani se larvama vodenih insekata. U rano proleće prolazi kroz stadijum lutke i pojavljuje se kao krilati insekt pored obala mirnih i stajaćih voda.

Alder fly – lat Sialis Lutaria nimfa

Ima ga i pored planinskih jezera i pored ravničarskih bara, važno je da ima mulja. Jaja polaže na listove s donje strane, koji vise iznad vode u zgusnute grupe crne boje. Ne padaju masovno na vodu, ali nije retkost da zalutali alderfly izmami poneku pastrmku, klena, bodorku ili crvenperku.

Alder fly – lat Sialis Lutaria odrasli insekt (adult) Klokot, BiH

Imitacija Alderfly koju je uradio V.Trampa

Udica je #10
Tijelo je paun
Noge crni pijetao
Krila crni pijetao prebačeno unazad

Neke varijante na temu imitacije Alder fly

Vladimir Trampa
Fotografije: V.Trampa i Arhiva Mušičara

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*