Đorđe Glavinić – Šumadinac, Ivanjica, Srbija, Lipljen 54.5cm i 2.080gr, reka Drina, Srbija. Vreme ulova 06.07.2008. Pribor i oprema: Štap SAGE Launch 690-4, Rola Hadry Sovereign #6, Struna (line) SA Mastery Expert Distance WF6F, Predvez (leader) Grandepescatore furled leader Grayling …

Lipljan 54.5cm – Đorđe Glavinić, Šumadinac Read more »

Loading