Fly fishing reviri na Ćehotini

Fly fishing reviri na Ćehotini

Od ove 2020. godine su startovali novi reviri za mušičarenje na rijeci Ćehotini, i to jedan uzvodno 5km od grada Pljevalja, a drugi nizvodno 18km od Pljevalja u Crnoj Gori.

Ulovi od juče 17.05.2020. reviri na Ćehotini

Po karakteristikama vodenog toka i okolnom pejzažu, iako se oba revira nalaze na istoj rijeci, svaki ribolovac bi zaključio da se radi o potpuno dvije različite rijeke.

Prvi FF Revir na Ćehotini nalazi se u selu Rabitlje na oko 5km uzvodno od Pljevalja, u prelijepom ambijentu koji čine pitomi tok duž seoskih livada i kanjonski dio koji podsjeća na pravu divljinu i netaknuti prirodni ambijent. Ukupna dužina ovog revira je oko 3km. Najzastupljenija riblja vrsta je lipljen, koji je najčešći u donjoj zoni revira koji je uz seoske livade, dok u kanjonskom dijelu stanište podjednako dijele lipljen i potočna pastrmka. U reviru je zastupljena i mladica.

Drugi FF revir na Ćehotini nalazi se nizvodno na oko 18km od Pljevalja, na putnom pravcu Pljevlja-Gradac. Ukupna dužina ovog revira je oko 3km. Na reviru postoji adekvatan parkovski mobilijar za odmor mušičara, kao i dva izvora pitke vode. Na sredini revira je ušće rijeke Voloder u Ćehotinu, koja je najduža pritoka i prirodno mrijestilište za salmonide i škobalja. U ovom reviru najzastupljenija vrsta ribe je lipljen, a zatim pastrmka, pa mladica i škobalj. Revir je pristupačan čitavom dužinom sa glavnog asfaltnog puta, i vrlo pogodan i lagan za kretanje mušičara. U ovom reviru je Ćehotina značajno veća i šira, nego li u reviru u selu Rabitlje.

Atrakciju na oba revira čini to što je samo zastupljena autohtona i potpuno divlja riba lipljen, pastrmka, mladica, …

Na oba ribolovna revira dozvoljena je samo upotreba mušičarskog alata i opreme (štap, čekrk i kanap-struna), na jedan vještački mamac – mušicu (suva ili mokra muva, nimfa i/ili strimer) bez kontra zaperka (kuke), po sistemu „uhvati, pa pusti“ na osnovu revirske dozvole.

Cijena revirske dozvole u prvom reviru Rabitlje je 25 eura, a u drugom reviru 15 eura. Razlika u cijeni dozvole je zbog toga što je gornji revir osjetljiviji zbog specifičnosti svoga toka, manjem protoku i ograničenom broju ribolovaca u toku dana (optimalno pet mušičara istovremeno). Drugi revir je manje osjetljiv, sa većim protokom vode i sa većim brojem ribolovaca u toku dana (optimalno 10-15 mušičara).

SRK „Lipljen“ koji gazduje ribolovnim vodama na teritoriji opštine Pljevlja je, u cilju zaokruživanja ponude za ribolovni turizam, kupio objekat koji će biti predstavljen u ribarski dom za smještaj ribolovaca. Objekat se nalazi u prvom reviru na Ćehotini u selu Rabitlje, i ima kapacitet od ukupno 8-10 kreveta, kao i svu neophodnu ostalu infrastrukturu. Objekat se nalazi na obali iznad rijeke Ćehotine.

Smještaj pored rijeke Ćehotine

U Pljevlja se može doći iz pravca Srbije preko Prijepolja i graničnog prelaza Jabuka, i iz pravca BiH preko Goražda i Čajniča i graničnog prelaza Metaljka. Iz pravca crnogorskog primorja i Podgorice do Pljevalja se može doći iz više pravaca, preko Žabljaka i mosta na Đurđevića Tari, preko Mojkovca niz kanjon rijeke Tare i preko Tomaševa i Pavinog Polja.

Ćehotina je najsjevernija crnogorska rijeka, skrivena, a raskošna, malo poznata i prepoznata i samim Pljevljacima, ali poznata starim njemačkim ihtiolozima iz 50-tih godina prošlog vijeka, kao prirodno mrijestilište za salmonidne vrste riba, rijeka prebogata pastrmkom i lipljenom, kao i sa kraljicom ćotinskih brzaka – mladicom.

Ćehotina ili Ćotina, kako je često Pljevljaci zovu, je glavna vodna arterija Pljevaljskog kraja. Dužine je oko 130km, od tog 93km na teritoriji Crne Gore, i to skoro čitav taj dio pripada pljevaljskoj opštini. Izvorište joj je ispod planine Stožer, a tok joj je usmjeren prema sjeverozapadu dajući vodu Drini, kod Foče, gdje nastaje ona poznata narodna pjesma: “Dvije su se vode zavadile, Ćehotina i studena Drina …”.

Tok Ćehotine je raznolik, prepliću se kanjoni, gdje Ćehotina djeluje kao prava planinska brza rijeka, i luke i livadski ambijenti, gdje djeluje kao lijena pitoma rijeka. Upravo ta raznolikost omogućuje ribolovcu atraktivnost i garantuje dobar ambijentalni doživljaj. Naročito su atraktivne lokacije nizvodno od Pljevalja gdje se ribolovac osjeća kao da se nalazi u potpunoj divljini, sa odsustvom civilizacije, sa potpunim mirom koji jedino remeti skok lipljena pred sumrak, ili jači klobuk u kraj obale od pastrmki potočara.

Vaso Knežević
SRK “Lipljen” Pljevlja, Crna Gora

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*