Dozvole za rekreativni ribolov u Srbiji 2024.

Dozvole za rekreativni ribolov u Srbiji 2024.

Vrednost dozvole za rekreativni ribolov od 1. januara sledeće godine zavisi od vrste dozvole i kategorije ribolovca, navodi se u Pravilniku koji je doneo Ministar zaštite životne sredine.

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov od 1. januara sledeće godine će biti 9.000 dinara.Za ljude starije od 65 godina, žene i osobe sa telesnim oštećenjem od 60 do 80 odsto, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 4.500 dinara. Za osobe sa telesnim oštećenjem od 80 odsto i više, kao i za one sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide sa telesnim oštećenjem od 60 odsto i više, civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60 odsto i više i sve koji su mlađi od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 800 dinara.

Dozvola redovna za seniore
Dozvola za one preko 65 godina
Komplet koji ide uz dozvolu

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području, za sve ribolovce, iznosi 4.000 dinara. Ipak, i tu ima izuzetaka.

Za zaštićena područja: Park prirode “Sićevačka klisura”, Specijalni rezervat prirode “Jerma”, Zaštićeno stanište “Bara Trskovača” i Park prirode “Ponjavica”, u kojima iznosi 2.000 dinara.

Za zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika “Karaš–Nera”, iznosiće 2.500 dinara. Za zaštićena područja: Park prirode “Zlatibor”, Park prirode “Radan” i Specijalni rezervat prirode “Ritovi donjeg Potisja”, iznosiće 3.000 dinara.

Za zaštićena područja: Park prirode “Palić” i Specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero”, iznosiće 3.500 dinara, a za zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika “Vlasina”, iznosiće 4.500 dinara.

U specijalnim rezervatima prirode “Labudovo okno”, “Koviljsko-petrovaradinski rit”, “Carska bara” i “Karađorđevo”, iznosiće 5.000 dinara, za zaštićeno područje Nacionalni park “Tara” 5.500 dinara.

U zaštićenim područjima “Đerdap”, “Stara planina”, “Obedska bara”, Specijalni rezervat prirode “Gornje Podunavlje”, Specijalni rezervat prirode “Uvac”, Park prirode “Bačkotopolske doline” i Park prirode “Stara Tisa” kod Bisernog ostrva, cena dozvole iznosiće 6.000 dinara. Za zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika “Klisura reke Gradac”, iznosiće 10.000 dinara.

Vrednost dnevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjima iznosi 1.300 dinara. Vrednost višednevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjima iznosi 2.600 dinara.

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/77/1

Priredio Urednik Portala Mušičar Ivan Korhner
Fotografije: Arhiva Mušičara i internet
Naslovna: Brebrić Zdenko na Đetinji

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*