Da ne pokvarimo užitak

Da ne pokvarimo užitak

bonton-na-vodiKako se ponašati na vodi ili kratki mušičarski bonton

Sve se više ljudi bavi rekreacijom ili sportovima koji su na neki način vezani za vodu. Među njima i ribolovom, a posredno našim najdražim hobijem, mušičarenjem. Zbog toga su reke, koje su lakše dostupne suvremenom turistu, jako opterećene mnoštvom posetioca. Među njima su u sve većem broju i mušičari.

Takve su reke dosta uništene, te su ostale bez onog osnovnog, za čime žudi svaki moderni mušičar, mira i samoće. Sama kvaliteta mušičarenja zato naglo pada. Trebalo bi što manje da škodimo vodnom ekosistemu, a svojim ponašanjem ne bi smeli smetati drugim učesnicima u ribolovu. Često nas ostali učesnici rekreacije uz vodu smetaju. Ali voda je i njihova, kao što je i naša.

Rado ću vas upozoriti na neka nepisana, ali temeljna pravila ponašanja na vodi, kao i ona između nas ribolovaca – mušičara.

Mušičara je sve više i više

Mi mušičari ćemo ubrzo hodati jedan drugome po nogama, posebno kad se za mušičarenje otvore one najelitnije vode. Tako što vidimo početkom marta ili malo kasnije, u prvim danima aprila, kada je na desetine mušičara skoncentrirano na vrlo malom i skučenom prostoru. Ponašanje mušičara je u takvim situacijama još značajnije, a možemo ga u osnovi podeliti na tri osnovna elemente.

Prvi bi bio, ponašanje mušičara među sobom, drugi, ponašanje ili odnos mušičara prema prirodi i okolini, i treći, ne manje važan, ponašanje mušičara prema svom plenu, ribi.

 Šta me je uopšte potaklo pisanju ovog teksta?

Mislim, da ako se pokaže prstom (to jest tekstom) na probleme, koji se stalno pojavljuju, oni bi se mogli možda popraviti. Međusobno ponašanje mušičara bi se moralo zasnivati na razumevanju, sarađivanju, prijateljskom odnosu i toleranciji, ali se puno puta na vodi desi upravo suprotno. Tada nastane svađa, izreknu su pogrdne reči i hobi, koji bi vas morao relaksirati i smiriti se promeni u posve nešto drugo. Taj dan na vodi je tada pokvaren! Zato bih vam, za početak, naveo zlatno životno pravilo (koje vredi i drugde, ne samo kod mušičarenja ), kojega se treba pridržavati na vodi:

»Sve što bi želeli, da ljudi učine vama, učinite to vi njma!«

Kako to izgleda u praksi

Kad bi na vodi konstatovali, ko je u boljem, a ko u podređenom položaju i ko time ima prednost u mušičarenju. Došli bi do zaključka, da je to mušičar koji lovi uzvodno. Nije to zbog toga što je bliže izvoru reke, nego zbog toga što vam može u trenutku pokvariti ribolov. Zašto? Pa setite se primera sličnog ovome, što ću vam ga navesti, a sigurno se nekad dogodio i vama.

Lovio sam na omanjoj kraškoj vodi, u blizini moga prebivališta. Moja pažnja je bila usmerena na prelepu potočnu pastrvu, koja se hranila malim jednodnevkama u vodenom filmu. U pravilnost prezentacije sam se toliko zadubio, da nisam ni zapazio prisutnost drugog mušičara, malo više od mene. Zagazio je u vodu i odgazio prema sredini reke. Pri tome je hotimice ili ne, dignuo sa dna na kubike sedimenta sedre i odamrle vegetacije. Za mene je mušičarenje, na tom predelu, na tu potočaru, taj tren, završilo. Kod svakog daljeg zabacivanja sam pored mokre muhe, na koju sam lovio, potegnuo i čuperak trave. O potočari, koja se sva zbunjena, prestala hraniti, ne bih gubio reči.

Nauk te i sličnih zgoda bi bio: Ako mislite mušičariti iznad nekog ribolovca koji već lovi na vodi, pazite na svoje postupke, i ako mislite na plićaku samo pregaziti reku i ne mislite loviti na tom području, svejedno ste time prouzrokovali buku i digli sediment sa dna, koji će nizvodno prouzročiti jednako neslaganje sa vašim postupcima, kao što je to bilo u mome slučaju. Zato, pažljivo i držite se zlatnog pravila iz gornjih redaka. No ako su uvjeti ribolova takvi da više mušičara lovi na relativno malom prostoru, prednost ima svakako onaj koji je došao pre ili onaj koji ima zakačenu ribu na udici. Ako se to desi vašem najbližem susjednome mušičaru, svakako je pristojno da prekinete sa ribolovom i dozvolite da ribu u miru izmori i izvuče na obalu.

ilustracija-bonton-na-vodi2

Ne uznemiravajte nepoznate mušičare na vodi!

Dok se pomerate sa jednog mesta na drugi lovni teren, naići ćete nekada i na nepoznatog mušičara, koji lovi. Pristojno ga pozdravite, možda samo gestom ruke, iako lovi na vašem omiljenom terenu. Svakako mu sa glasnim gacanjem po vodi ne preplašite još tih nekoliko riba što su mu ostale posle prolaska kanuista i razuzdanih raftara. Izađite iz vode i zaobiđite ga u velikom luku. Pri tome pazite na njegovu opremu, koju je možda nemarno odložio negde u travi. Sami znate kako lako kvrckaju mušičarski štapovi, ako stanete na njih! Ujedno pazite i na mušičarsku žnoru koju dotični mušičar baca kroz vazduh. Neki izvode nevjerojatno duga bacanja, dulja nego ih vi možete zamisliti. Imati zbog toga, umjetnu muhu, nehotice kao naušnicu ili pirsing na nekom delu tela si verovatno ne želi niko od vas.

Dok mušičarite verovatno ćete naići i na mušičara koji posmatra i odmara uz vodu. Prije nego što zagazite u vodu na »njegovom« terenu, radije ga pitajte, da mu možda ne smetate. Nikad ne znate, da li mušičar čeka, da se riba (kapitalka) koju je preplašio, vrati na staro mesto; ili možda osmatra ponašanje i najbolji pristup do veće ribe u tom sektoru. Mislim, da će biti vrlo zlovoljan, ako mu ribu preplašite.

Još veću grešku možete napraviti, ako odsečete nepoznatog mušičara, koji je bio na tom terenu ispred vas, od najboljeg dela vode. Šta mislim o tome? Sedeo sam na steni, koja se strmo nadvila nad virom obližnje reke i promatrao starijeg mušičara ispod sebe. Malo pre je došao na to mesto i hteo početi sa zabacivanjem na početku vira, gde se videlo nekoliko kalifornijki kako kupe mušice na površini. Ali se predomislio. Vodila su ga verovatno iskustva, koja je stekao u godinama mušičarskog staža. Zato se pomaknuo ka kraju vira gde je zapazio malo većeg lipljana. Predpostavio sam da je bio svestan, da ako uhvati najprije kalifornijku na početku vira, da će ta sa svojim ponašanjem prestrašiti sve ostale ribe u viru, a ako za početak uhvati lipljena sa kraja vira, njega može sa malo manevriranja odvesti izvan vira i tamo ga zamoriti. U međuvremenu, dok se on bavio sa lipljanom na pozornicu događanja je stupio novi akter ove priče. To je bio mladić u besprekornoj mušičarskoj opremi. Već izdaleka se videlo, da je mišljenja, da je popio sve znanje ovoga sveta ili se bar tako ponašao. Čak nije ni pozdravio starijeg mušičara, nego je odmah krenuo ka početku vira, gdje je i on zapazio one pastrve. To što se tada dogodilo je bilo protiv svih nepisanih pravila mušičarske etike (bontona)! Zagazio je u vir na pola puta između već prisutnog mušičara i početka vira te počeo nabacivati svoju žnoru. Time je zatvorio put mušičarskoj žnori starijem mušičaru, tako da taj nije mogao više bacati prema matici i početku vira. Da sam sam bio na mestu starijeg ribolovca, odmah bih se pokupio odatle, jer sa takvim naduvenkom nema smisla raspravljati i radije bih potražio neki drugi vir. No stariji mušičar nije mislio tako. Verovatno je imao dosta nametljivaca sličnih ovome, koji pokvare ribolovni dan, pa se zato odazvao posve drugčije. Pošto su bile i godine na njegovoj strani, usudio se skresati nekoliko oštrih rečenica, koje ne bih ovde ponavljao, da se ne bi ko zacrveneo. Rezultat je bio taj, da je mlađi mušičar pobegao sa kraja događanja, ali na žalost sa njime su u dubinu vira nestale i pastrve.

Znači, nemojte se zadržavati ili čak nametnuto loviti u neposrednoj blizini nepoznatog mušičara ili u manjim vodama tačno nasuprot njega. Posebno je nepristojno (izvan svih formi) bacati mušičarsku žnoru preko njegove ili čak loviti istu ribu koju već on lovi!

Odnos iskusan mušičar – mušičar početnik ili gost

Dogodiće vam se, više puta na vodom, da dođe do vas kakav mlađi mušičar, po stažu i pita za savet. Nemojte skrivati ili tajiti na šta i kao lovite, jer vaš pozitivan odnos prema onim manje iskusnim, će pokazati kakav ste mušičar i čovek. Vrhunski mušičari će u takvim prilikama ne samo objasniti u čemu je stvar njihovog uspeha nego će neretko pokloniti i mušicu neiskusnom kolegi mušičaru.

Ako smo pozvali u ribolov gosta, moramo mu obavezno posvetiti primernu pažnju njegovome znanju mušičarenja. Što je to znanje manje, to naš gost zaslužuje veću pažnju, ali nemojmo bezveze komentarisati njegove postupke, ako vas sam ne pita. Ako imamo sa sobom »učenika«, totalnog početnika u mušičarenju i ako smo ga uzeli pod svoju zaštitu, moramo se vlastitog ribolova odreći i što bolje posvetiti njemu. Ako lovimo sa gostom, kod kojega je znanje mušičarenja daleko slabije od našega, moramo mu na otvorenoj vodi uvek prepustiti bolje terene za mušičarenje. Sigurno će vam biti zbog toga zahvalan.

Mušičar i priroda

Poštujte reke, život u njma i oko njih! Drveće, grmlje i ostala prirodna vegetacija povezuje obalu u homogenu masu. Zato jaka vodena struja, za vreme pljuska, ne može prouzrokovati eroziju tla. Vegetacija uz vodu je i neposredno vezana sa razvojem te populacijom insekata na tom području, opet je taj broj insekata na neki način preko prehrambenoga lanca vezan sa brojnošću većine vrsta salmonidnih riba u vodi. Zato ako pravimo nepotrebne goloseke (potpuno isečena priobalna vegetacija), nehotice utičemo i na broj riba u vodi. Slično je ako pravimo široke staze uz vodu i zato lomimo i sečemo grmlje. Koristimo već utabane staze i ne lomimo granje, ne uništavajmo šipražje. Što manje gazite po rečnom dnu, jer je dno živo tkivo; zato ako već zagazimo nemojmo često menjati mesta ribolova. Moramo biti svesni, da je ispod naših nogu na hiljade malih račića, ličinki insekata, a možda i ikre od riba koje baš lovimo. Ikra je prisutna na mrestilištu još dugo nakon toga kad su se ribe izmrestile i odplivale, toga moramo biti svesni i čuvati takva mesta, možda čak sa oznakama za zabranjeni ribolov.

Odpad nisu samo flaše, limenke, polovinil vrećice i druga starudija nego i opušci, cigaretne kutijice, papirići od raznih predveza, žvakaće gume, najloni itd… Pa zar niste nikada oslobađali mlado pače svo zamotano u odbačeni ribički najlon? Niste. E ja jesam! Zato budite svesni da su reke pokazivač kulture naroda, koji živi uz njih! Automobile i ostala prevozna sredstva, puštajmo na mestima koja su za to predviđena, a ne posvuda uz i u reku.

ilustracija-bonton-na-vodi

Mušičar i riba

Svoj odnos prema ribama moramo graditi na etičkim i humanim osnovama. Ribe su nama razumski daleko podređena bića, a ujedno moramo imati i neke vrste pristojnog i jednakopravnog odnosa prema bićima koje lovimo. Pošto se ta ravnopravnost ne može postići sama po sebi, vi kao mušičar morate postaviti teže uuslove za ribolov, da bi time pružili ribi veću mogućnost za odbranu. Poštovanje prema uhvaćenoj ribi, koju ćemo uzeti ili ne je polazna tačka naše mušičarske etike. Koliko više je sazrela osoba mušičar, toliko strože će se držati etičnih načela , koja je na temelju osnovnih ribičkih pravila, postavio sam sebi.

O postupanju sa uhvaćenim ribama smo već pisali, ali i to spada u mušičarski bonton, zato samo na kratko. Vratiti ribu natrag vodi je jedna od boljih stvari koju može jedan mušičar napraviti za drugoga, a posredno svakako i za ribu. Ribu koju ne nameravate uzeti, dovedite što brže do sebe, svakako obzirom na opremu, predvez, koji koristite. Suvišno zamaranje će ribu posve iscrpilo i posle puštanja će postala laki plen predatora ili bi čak tamo negde u dubini uginuti.Kod rukovanja sa ulovljenom ribom izbjegavajte fizični kontakt. Ako se da pokušajte je osloboditi bez da je primite u ruke. Posebno joj čuvajte škrge, koje su najznačajniji riblji organ. Zavlačenje prstiju ili ruke ispod škržnog poklopca, će napraviti nepopravljivu štetu. Svakako upotrebljavajte udice bez kontrakuke, zbog lakšeg oslobađanja. Oslobađanja? Pa da, o tome odlučujete samo vi i niko drugi! Svaki put o tome možete razmisliti u miru, za svaku ribu posebno, bez pritiska smrti željne gomile u areni života.

A ako se odlučite da ćete joj uzeti život, nek to bude brzo i efikasno, nemojte dopustiti da se muči tamo negde u travi, dok ne crkne!

Zato, ne zaboravite: Puno razumevanja, tolerancije i sarađivanja za vodom. Poštujte ribe i prirodu oko sebe kada ste u ribolovu!

Vladimir Mikec – Miki

Loading