Crne prolećne mušice

Crne prolećne mušice
Parenje glogovki
Parenje glogovki

Crne prolećne mušice

Delove ove priče znaju svi oni koji su mušičarenjem počeli da se bave sami, osim ako nisu imali nekoga ko bi im prenosio iskustva. Kao u pradavna vremena, prve su mušice nezgrapne, debele, tonuće, a kao zajednički imenitelj ili znak prepoznavanja, jedna od prve tri vezane je crna veštačka mušica. Ovo je toliko karakteristično da bi pojavu mogli nazvati sindromom početka bavljenja mušičarenjem. Ona u različitim varijacijama postoji vekovima i ličeći na riblju hranu opravdava svoje postojanje čak i u svom najjednostavnijem obliku.

Istorijat crnih mušica

Crne prolećne mušice pojavile su se u literaturi gotovo od samog početka. Mušičari ranijih vremena znali su da je crna boja privlačna za pastrmku i da su te mušice često veoma dobre za početak sezone. Tako na primer Charles Cotton u najčuvenijoj knjizi o ribolovu svih vremena “The Complete Angler” (izdao ju ne Izaak Walton 1676.) pominje Glogovku (Thorn – tree Fly) i Crnu mušicu (Black Gnat). Thorn – tree Fly se vezivala sa telom od crnog dabinga i krilima sa grudi divljeg patka. Black Gnat se vezivao sa telom od dlake crnog psa i krilima od pera sa krila divlje patke, uz napomenu da se i telo i krilo vezuju što kraće. Obe mušice navedene su kao favoriti za mesec mart.

Alfred Ronalds u svojoj izuzetnoj knjizi “An Angler's Entomology” (1836.) pominje Glogovku (Hawthorn Fly), Crnu Mušicu (Black Gnat) i Jošavku (Alder Fly). Ova knjiga ne samo što je uvela naučni pogled na vodene insekte i objasnila njihov život, već je donela i neke veštačke mušice koje su do danas ostale nepromenjene. Glogovka je vezana sa telom od crnog paunovog pera, krila od pera čvorka, nožice od crnog petla uz dve duže noge od debelih crnih isperaka zelenog vivka. Crna Mušica se vezivala sa telom od crnog pauna, krilima čvorka i crnim nožicama od pera petla. Jošavka je imala sledeće komponente: telo od paunovog repnog pera, krila od smeđe kokoške i noge petlovo pero tamno crveno braon ili crne boje. Ove mušice neki i danas koriste kao vlažne ili suve i imaju uspeha sa njima.

Većina kasnijih imitacija predstavlja varijacije gore navedenih Ronalds – ovih mušica. Tako G.P.R. Pulman u svojoj nekada čuvenoj, a danas zaboravljenoj, knjizi “The Vade – Mecum or Fly – Fishing for Trout” iz 1851., navodi recept za vezivanje Jošavke koji se razlikuje samo u tome da su krila mušice vezana od krilnog pera šljuke. U knjizi koja je postavila temelj savremenog lova na plivajuće mušice “Floating Flies and How to Dress Them” (1886.) F.M. Halford navodi recept za Jošavku koji je isti kao Ronalds – ov, osim što su krila vezana od krilnog pera fazanke. Zanimljiv je način na koji je vezao Crnu Mušicu, sa telom od guljenog pera zebe, nožicama od vratnog pera čvorka i krilom od jedne krljušti štuke, koje je postavljeno horizontalno.

Godinu dana posle Halforda knjigu “Ogden on Fly Tying” je izdao James Ogden, čuveni engleski vezač. Njegove imitacije nastavljaju do tada već usvojene osnovne konture, međutim kod njega se prvi put javlja crveni rep na Jošavci (u vidu par namotaja vunice). Kod Crne Mušice Ogden je za telo koristio dlaku iz konjskog repa crne boje, uz krila i nožice od čvorka.

Glogovka
Glogovka

Tada postavljen trend nastavljen je do današnjih dana. Za vezivanje mušica koristi se sve više različitih materijala, a u novije vreme dominiraju sintetički. Svi su oni primenjeni i u vezivanju crnih mušica o kojima pričamo ovom prilikom. Ipak, ostaje kao najzanimljivija imitacija Black Gnat koju pominje T.E. Pritt u svojoj klasičnoj knjizi “North Country Flies” (1886.). Ta mušica se sastoji od samo nekoliko namotaja paunovog crnog pera – i ničeg više. Izgleda da je taj minimalistički stil do danas zadržao poštovaoce među mušičarima, pošto se slične mušice javljaju i u novije vreme.

Glogovke, sedefasti zalogaji

Ponekad pastrmke mogu da se intenzivno hrane i dvokrilcima koji žive na kopnu, a desi se da u većem broju padnu na vodu. Tipičan primer ovakvog insekta je Glogovka (Bibio marci) koju mušičari već vekovima imitiraju, iako je njen značaj za ribolov realno manji nego što je značaj bilo kog vodenog insekta. Verovatan razlog za uspeh Glogovke, kao veštačke mušice, je u tome što ona podseća na bilo koju crnu mušicu. Glogovka leti krajem aprila i u mesecu maju (u vreme kada cveta glog). Ima crno dlakavo telo, belo – siva krila i dve vrlo duge noge koje karakteristično vise dok insekt leti. Dužine je 10 – 15 mm i ponekad se zaista može videti u većem broju nedaleko od vode, a posebno tamo gde ima drveća gloga i graba. Klasična Glogovka (Hawthorne Fly) je sasvim dobra imitacija, iako ima i savremenijih, na kojima su napravljene dve duge noge. One najverovatnije više služe za povećanje ribolovčevog samopouzdanja, jer smo primetili da u trenucima riblje zaokupljenosti Glogovkama i običan crni spajder daje zadovoljavajuće rezultate. Ovo ne znači da moderne imitacije nemaju svoje vezačko i lovačko opravdanje, ali u prilazu vezivanju treba imati meru i držati se principa osnovnih okidača riblje odluke, da nešto prepozna kao svoju hranu.

Postoje i mnoge druge vrste roda Bibio koje se ponekad mogu naći na vodi. Sve su crne boje sa svetlo sivim do belim krilima. Na vodu dospevaju pojedinačno. Čak i tada mogu pojedine pastrmke naterati da uzmu vašu crnu imitaciju. Ukoliko se desi da lep prolećni dan okrene svaju ćud u vetar uz poneki pljusak, može se desiti da na delovima reke padnu stotine, pa i hiljade takvih insekata. Nešto slično letnjem udesu mrava, ali zamislite mrave nekoliko puta uvećane sa sedefasto crnim telom i svetlucavim krilima kako promiču nad gladnim predatorom kakav je pastrmka. Da li će imitacije promicati pod ili na vodi zavisi od vaših mušičarskih afiniteta, pa i situacije sa vodostajem i strujama u toku. Pecanje vlažnim mušicama smanjiće riblje podozrenje u pogledu grešaka u vođenju mušica, ali je pecanje na površini mnogo lepše i uzbudljivije. Riba koja pređe na hranjenje Glogovkama lociraće se blizu površine pa joj je prilaženje lakše i vremenski razmak vrhova amplituda njenog pojavljivanja na površini je kraći.

Muljarka
Jošavka

Crna mušica iz mulja

Veliki crno smeđi insekt koji po obliku tela veoma liči na tularaše sa izraženom venacijom krila, mušičarski je poznat veoma dugo. Iza imena Alder Fly krije se insekt iz reda Neuroptera, roda Sialis. Zreo oblik provodi mnogo vremena po lišću i krošnjama jova, pa je zato naše popularno ime Jošavka.

Ovo je insekt mirnih stajaćih voda sa muljevitim i peskovitim dnom, u kome njegova larva kopa tunele i gotovo ceo svoj život provodi u njemu. Zrela larva može biti duga i preko dva centimetra, svetlo smeđe je boje sa svetlijim trbušnim delom. Par jakih vilica (mandibula) pomaže joj u kopanju tunela i u lovu, koji se obavlja najčešće noću, kad se kreće po dnu u potrazi za slabijim oblicima života. Trepljaste škrge nalaze se sa obe strane abdomena, a na njegovom kraju je rep, koji čini samo jedna repna resa. Kompletan utisak koji larva odaje je nešto između nimfe jednodnevke i larve Hydropsyche, tularaša. Sa mušičarske tačke gledišta imitacija larve su interesantnije ribolovcima na mirnim salmonidnim vodama, kojih je kod nas veoma malo. Osim originalnih imitacija larvi Jošavke mogu poslužiti i imitacije akvatičnih crva smeđe boje, kao i slično obojene veštačke nimfe jednodnevki. Za njihovo korišćenje idealna su planinska jezera sa populacijom ovih insekata ili veštačke akumulacije u koje su unesene mušičarski atraktivne riblje vrste. Obavezan deo pribora za ovakav lov jesu tonuće strune i predvezi, kao i dugi štapovi oštre akcije. Za taktiku lova najbitnije je voditi imitacije polako iznad samog dna u sasvim laganim trzajima.

Jošavke ne nastanjuju samo mirne vode. Ima ih i u većini “normalnih” salmonidnih tokova gde biraju za svoja staništa krajeve virova, jazove vodenica i slična mesta na rekama i potocima. Tokom maja i početkom juna larva prolazi nekoliko dana dugu metamorfozu. Lutka ispuzi na kopno i transformiše se u zrelog insekta. Njegovo telo je smeđe crvene boje, krila crna sa izraženom nervaturom, a jasno odvojene grudi sa glavom, su crne i veoma sjajne. Let do obalne vegetacije je momenat koji je posebno osetljiv. Kako nisu dobri letači određen broj jedinki pada na vodu, po kojoj puzi ili nastoji da poleti. Ženke Jošavki ponovo bude interesovanje riba dok polažu jaja na vegetaciju, koja natkriljuje vodu, pa često padaju u nju. Riba nikako ne propušta priliku da se hrani, a kako rojenja na našim prostorima mogu biti veoma masovna, imitacija ovog insekta sigurno će vam doneti mnogo zadovoljstva.

Alder Fly je jedna od retkih imitacija čija prvobitna verzija nije pretrpela gotovo nikakve izmene od davnih vremena njenog nastanka, do danas. Vlažna i plivajuća veštačka mušica pružaju priliku za korišćenje ova dva oblika mušičarenja. Moramo još napomenuti da smo retko uspevali da prepoznamo riblju aktivnost kao hranjenje Muljarkama, jer njeno prisustvo na vodi može biti maskirano rojenjima jednodnevki i tularaša, a pretpostavka potisnuta mnogo češćim majskim iskustvima i očekivanjima. Budući da na predvezima u nekom trenutku pecanja obavezno imamo crne mušice ili nimfe, atraktivnost Muljarki obično pretpostavimo na drugu loptu. Prepoznamo je nakon zahvata iz želudaca većih riba ili ako vizuelno registrujemo let Muljarke i njen nestanak sa površine. To je obično znak da se imitacijama koje i vama predstavljamo i predlažemo, pokušamo približiti svom plenu.

Hawthorn Wet Fly
Hawthorn Wet Fly
Alder Dry
Alder Dry
Alder Lacewing
Alder Lacewing
Alder Larva
Alder Larva
Alder Wet
Alder Wet
Black Caddis
Black Caddis
Black Gnat
Black Gnat
Clasic Adler Fly
Clasic Adler Fly
Detached Body Hawthorn
Detached Body Hawthorn
Elk Hair Alder
Elk Hair Alder
Glass Bead Hawthorn
Glass Bead Hawthorn
Hawthorn Black Spider
Hawthorn Black Spider
Hawthorn Dry
Hawthorn Dry

Goran Grubić i Aleksandar Panić, mart 2009.
www.flyandtrot.com

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*