CENE DOZVOLA ZA SRBIJU

CENE DOZVOLA ZA SRBIJU

dozvoleCENE DOZVOLA ZA SRBIJU
CENE DOZVOLA ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2016. GODINU

Na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2016. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2015) dajemo sledeću informaciju:

Ovim pravilnikom propisuje se vrednost dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2016. godinu.
– Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 6.000 dinara.
– Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem 60-80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3.000 dinara.
– Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 600 dinara.
– Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području, za sva lica, iznosi 4.000 dinara, osim:
– za zaštićena područja Park prirode “Sićevačka klisura”, Specijalni rezervat prirode “Jelašnička klisura” i Zaštićeno stanište “Bara Trskovača”, iznosi 2.000 dinara;
– za zaštićena područja Nacionalni park “Đerdap”, Specijalni rezervat prirode “Uvac”, Park prirode “Palić” i Specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero”, iznosi 5.000 dinara;
za zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika “Klisura reke Gradac”, iznosi 10.000 dinara.
– Vrednost dnevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 1.000 dinara.
– Vrednost višednevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 2.000 dinara.

Ove cene primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Preneto sa: ribolovac-senta

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*