CDC & Partridge Caddis

CDC & Partridge Caddis

CDC & Partridge Caddis

Lovna imitacija kedisa koja se pravi od CDC pera i pera jarebice i do sada mi se pokazala veoma uspešna na svim vodama gde sam lovio.

Materijali potrebni za ovu imitaciju:

Udica za suve mušice #10 – #14

Osnovni konac – 14/0 Tan

СDС pera – orange and brow za telo i krila

Pero jarebice za krila

СDС – Brown za noge

2 fibre zlatnog fazana za antene

Head cement

Izrada KorakPoKorak (StepByStep)

Step 1. Put the hook on the vice (stavi udicu u stegu)

Step 2. Tie the tread and tie a small orange CDC feather at the end of the hook shank (na kraju udice napravi zadak od par namotaja uvrnutog CDC oranž pera)

Step 3. Twist the feather and wrap it 2-4 times around the hook (uvrni pero 2 do 4 puta oko udice)

Step 4. Trim the waste (osiguraj koncem)

Step 5. Tie longer CDC feather on the hook shank (pričvrsti duže braon CDC pero)

Step 6. Twist it and wrap it around the hook shank (uvrni pero nekoliko puta oko udice)

Step 7. Trim the waste. Tie 2-3 CDC feathers on the top of the hook. (osiguraj koncem i postavi 2-3 CDC pera na vrh udice za krila)

Step 8. Trim the waste (skrati pera i osiguraj koncem)

Step 9. Take a Partridge feather from the wings and put a head cement on it so it won`t break when you tie it on the hook (uzmi pero jarebice i premaži ga head cementom)

Step 10. Make a V shape cut at the end of the feather to imitate the caddis wings (Iseci na kraju krila V oblik da imitira krila kedisa)

Step 11. Tie the wing on the top of the hook (postavi krila na vrh udice preko CDC krila)

Step 12, 13, 14. Using this tool (MP magic tool) or anything else you think you might use take the CDC feather fibers in a pinch. (sa specijalnim alatom Magic tool pripremi isperke CDC pera za noge)

Step 15. Make a loop with the tread and put the CDC fibers in the loop (napravi petlju od osnovnog konca i ubaci isperke CDC pera u nju)

Step 16. Twist the loop with a twister or by hand (zavrti petlju s CDC ispercima)

Step 17. Wrap it to form the hackle of the fly. (omotaj oko glave udice i osiguraj koncem)

Step 18. Tie the antennas on behind the eye of the hook. Make a final knot and finish with a drop of head Cement. Dodaj antene od dva isperka zlatnog fazana, napravi završni čvor i osiguraj head cementom)

Step 19. Catch a nice trout on it. (na ovu imitaciju sam ulovio lepu potočaru)

Step 1. Put the hook on the vice (stavi udicu u stegu)
Step 2. Tie the tread and tie a small orange CDC feather at the end of the hook shank (na kraju udice napravi zadak od par namotaja uvrnutog CDC oranž pera)
Step 3. Twist the feather and wrap it 2-4 times around the hook (uvrni pero 2 do 4 puta oko udice)
Step 4. Trim the waste (osiguraj koncem)
Step 5. Tie longer CDC feather on the hook shank (pričvrsti duže braon CDC pero)
Step 6. Twist it and wrap it around the hook shank (uvrni pero nekoliko puta oko udice)
Step 7. Trim the waste. Tie 2-3 CDC feathers on the top of the hook. (osiguraj koncem i postavi 2-3 CDC pera na vrh udice za krila)
Step 8. Trim the waste (skrati pera i osiguraj koncem)
Step 9. Take a Partridge feather from the wings and put a head cement on it so it won`t break when you tie it on the hook (uzmi pero jarebice i premaži ga head cementom)
Step 10. Make a V shape cut at the end of the feather to imitate the caddis wings (Iseci na kraju krila V oblik da imitira krila kedisa)
Step 11. Tie the wing on the top of the hook (postavi krila na vrh udice preko CDC krila)
Step 12.
Step 13.
Step 12, 13, 14. Using this tool (MP magic tool) or anything else you think you might use take the CDC feather fibers in a pinch. (sa specijalnim alatom Magic tool pripremi isperke CDC pera za noge)
Step 15. Make a loop with the tread and put the CDC fibers in the loop (napravi petlju od osnovnog konca i ubaci isperke CDC pera u nju)
Step 16. Twist the loop with a twister or by hand (zavrti petlju s CDC ispercima)
Step 17. Wrap it to form the hackle of the fly. (omotaj oko glave udice i osiguraj koncem)
Step 18. Tie the antennas on behind the eye of the hook. Make a final knot and finish with a drop of head Cement. Dodaj antene od dva isperka zlatnog fazana, napravi završni čvor i osiguraj head cementom)
Gotova mušica
Step 19. Catch a nice trout on it. (na ovu imitaciju sam ulovio lepu potočaru)

Autor Stanislav Mankov
Sa sajta: mankovflyfishing.com

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*