BWO jednodnevka

BWO jednodnevka
Imago zenka BWO
Imago ženka BWO

BWO jednodnevka

Ova vrsta jednodnevki može da se sretne na vodi gotovo svakog dana, tokom sezone lova na pastrmke. Ipak, njena glavna sezona je leto. Tada rojenja ove vrste mogu da budu masovna i da izazovu veliku pažnju pastrmki, pa čak i da dovedu do selektivne ishrane, kada se ribe hrane samo jedinkama ove vrste.

U osnovi radi se o insektu koji, kao i maslinasta jednodnevka, ima telo maslinaste, a krila sive boje, ali je po više osobina specifična i zaslužuje da se posebno opiše.

Seratella ignita je verovatno najrasprostranjenija vrsta jednodnevki u Evropi. Ona se sreće u gotovo svim salmonidnim rekama i to kako onim u kojima ima dosta vodenog bilja tako i u stenovitim planinskim vodama u kojima gotovo da nema vegetacije. Nimfe ove vrste spadaju u grupu onih koje puze po dnu, što znači da su zdepastije od plivajućih nimfi, ali manje robusne od onih koje žive na stenama. Obično su u nijansama braon ili tamno maslinaste boje sa nožicama i repićima koji imaju svetle i tamnije pege.

Subimago BWO - muzjak
Subimago BWO – mužjak

Upravo nespecifičnost nimfi omogućuje ovoj vrsti da se uspešno adaptira različitim životnim uslovima, pa je zato tako rasprostranjena. Počev od kraja maja pa sve do kraja septembra, obično pred veče iz nimfi izleću krilati insekti. U toku leta to može da bude veoma masovno i da dovede do intenzivne ishrane pastrmke, na ili ispod same površine vode. Treba napomenuti da ova vrsta nije ravnomerno raspoređena po reci. Postoje delovi gde je više i delovi gde je manje zastupljena. Nimfe u većem broju nastanjuju brzake, tako da se izletanje subimaga najčešće odvija nizvodno od takvih delova. Iako se ova jednodnevka obično vezuje za večernje trenutke ponekad se intenzivna rojenja događaju i tokom dana. U tim prilikama pastrmke radije love pri dnu. One love nimfe koje kreću ka površini. Tada jednostavna nimfa kao što je Zečje Uvo (Gold Ribbed Hare's Ear) može da bude vrlo efikasna. Klasična mekonoga nimfa Soft Hackle BWO Nymph (prema G.E.M. Skues-u) je takođe odličan izbor za pecanje pod površinom u trenucima kada se roje jedinke BWO.

Subimago modro-maslinaste jednodnevke

Subimago modro-maslinaste jednodnevke je karakterističan po tome što je to jedina jednodnevka sa maslinasto – zelenim telom koja ima tri repića i četiri krila. Krila su karakteristične plavo – sive boje pri čemu je prvi i veći par donekle položen unazad dok je drugi par, malih krila, postavljen uspravno. Uzimajući u obzir navedene osobine ove mušice, vrlo često je moguće prepoznati je dok leti čak i kada je prilično udaljena od ribolovca. Ženke su obično nešto veće od mužjaka i nešto tamnije boje. Oči ženki su tamno zeleno – crne boje dok su oči mužjaka crvene i po tome ih je najlakše razlikovati. Inače dužina tela kod ove vrste može značajno da varira u veličini od 5 do 9 mm. Prilikom transformacije iz nimfe u subimago, jedinke ove vrste često imaju problema sa izvlačenjem iz nimfalne košuljice. U tom procesu (koji je povezan sa energičnim trzajima kojima insekt pokušava da se oslobodi) mogu da provedu dosta vremena, a neke jedinke ostaju zarobljene i nikada ne izlete iz vode. Pastrmke se često hrane upravo mušicama u fazi preobražaja i tada je odgovarajuća imitacija potrebna za uspešan ribolov. U takve imitacije spadaju sledeće: CDC Loop Wing Emerger, CDC Paraloop, BWO Sparkle Dun, BWO CDC Spider.

Imago

Subimago BWO - zenka
Subimago BWO – ženka

Imago ove vrste ima prozirna krila. Ženke imaju telo tamno crvene (trešnjine) boje, a mužjaci su obično tamnije braon boje. I u ovoj fazi oči ženki su tamne dok su kod mužjaka svetlo crvene, pa se po tome lako razlikuju. Pošto se sparivanje dešava nad vodom, kod ove vrste se dešava da značajan broj mužjaka koji uginjavaju nakon parenja padne na vodu i izazove pastrmke da se hrane njima. Ženke se grupišu u velika jata, lete uzvodno i polažu jajašca iz vazduha ili samo ovlaš dodirujući površinu, obično na delovima gde reka teče brzo. Posle toga padaju na vodu gde uginjavaju. To se obično događa u letnje veče i tada se pastrmke veoma intenzivno hrane ovim insektima. Način na koji ribe uzimaju insekte koji umiru na vodi je vrlo miran jer plen ne može da pobegne. Pastrmke na vodi ostavljaju veoma male kružiće koji podsećaju na padanje letnje kišice. Čak i vrlo velike ribe mogu da budu sasvim neupadljive dok se hrane ovim mušicama. Na nekim rekama ovi insekti izazivaju redovnu aktivnost pastrmke na površini svakog kasnog letnjeg popodneva i večeri. Sve započinje sa izletanjem subimaga iz vode, a nastavlja se prelaskom na imaga kako veče odmiče. Ponekad ova dva procesa mogu da se događaju istovremeno. To može da se nastavi i do duboko u noć, iako je češće da tokom noći pažnju pastrmke privuku veliki tularaši, koji tada počinju da se javljaju.

Koju imitaciju koristiti?

Kada počne intenzivna ishrana ovim insektima, obično u sumrak, nije lako pronaći pravu imitaciju. Ako se to ne postigne za kratko vreme, mrak nastupa vrlo brzo, a ribolovac može da ostane bez ijedne ulovljene ribe iako je reka prosto “kuvala” od aktivnosti. Zbog toga je potrebno smanjiti broj mogućih imitacija na samo nekoliko. Kao prvo može da se koristi jednostavna imitacija rađajuće modro – maslinaste koja se sastoji od maslinastog tela sa repićima i nožicama od pera tamno sive kokoške. Takvom imitacijom se lovi neposredno ispod površine vode – tako što se zabacuje uzvodno i povlači nizvodno ravnomernim pokretom štapa. Za lov u samoj vodenoj površini mogu da posluže gore pomenute imitacije Te mušice imitiraju subimago koji se još uvek nije sasvim oslobodio nimfalne košuljice. Kao imitacija imago faze godinama nas je dobro služila BWO Hackle Dun.

Hackle BWO Dun
Hackle BWO Dun

Konačno, postoji više imitacija imaga ovog insekta – pre svega tu je Sherry Spinner, a veoma uspešno se može koristiti i plivajući Fazanov Rep (Pheasant Tail Dry). U slučaju kada se pastrmka selektivno hrani nekom od faza u razvoju modro – maslinaste jednodnevke jedna od ovih mušica može da obezbedi veoma uspešan lov. Ove mušice treba da budu na udicama br. 14 ili 16. Kada ribe ne žele da prihvate ni jednu od navedenih imitacija može da se posegne za klasičnom mušicom Orange Quill, koja ne liči previše ni na jednu fazu u razvoju ovog insekta ali iz nekih, samo pastrmkama poznatih razloga, može da bude veoma uspešna. Uginule mužjake i ženke najjednostavnije i najdelotvornije imitiraćemo Fazanovim repom u spent varijanti ili imitacijom Rusty Spinner. Za njihovo korišćenje najvažnije je prepoznati trenutak kada pastrmke srču mrtve insekte iz vodenog filma i dozvoliti da im u nizvodnoj prezentaciji, imitacija upliva iz odmerene daljine, kako bi je mogle primetiti neuznemirene padanjem strune i predveza. Ovako raspoložene ribe su pozicionirane plitko pod površinom i najbolji način za prevaru je da prvo što će na njih naići bude vaša imitacija.

Pravilo da su u imitiranju najvažniji oblik, veličina i boja (stepen važnosti ide i tim redosledom) treba ispoštovati i u slučaju Modro maslinaste jednodnevke, pa mušičarski rezultat neće izostati.

Jul je mesec početka nižih vodostaja i bistrih voda čak i na našim najvećim rekama, pa pažnju treba posvetiti i debljini vršnih delova predveza kao i klasi celokupnog pribora. Štap i struna klase #4 biće idealni, a konstrukcija strune treba da bude primerena uslovima u kojima pecate i daljini na kojoj morate da servirate ove osetljive imitacije.

CDC Loop Wing Emerger (Urban)
CDC Loop Wing Emerger (Urban)
BWO Sparkle Dun
BWO Sparkle Dun
BWO CDC Spider
BWO CDC Spider
Blue Wing Olive Quill
Blue Wing Olive Quill
Hares Ear Nymph
Hare's Ear Nymph
Soft Hackle BWO Nymph (Skyes)
Soft Hackle BWO Nymph (Skyes)
Pheasant Tail Wet
Pheasant Tail Wet
Pheasant Tail Spinner (Edwards)
Pheasant Tail Spinner (Edwards)
Rasty Spinner
Rasty Spinner
Lunns Sherry Spinner
Lunns Sherry Spinner
No Hackle Olive Dun
No Hackle Olive Dun
Orange Quill
Orange Quill

 

© Goran Grubić i Aleksandar Panić, jun 2009
www.flyandtrout.com

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*