Custom fiberglass fish replica – Darko Bokanić

Iz samog naslova „custom fiberglass fish replica“ može se zaključiti da je reč o jedinstvenoj reprodukciji vašeg ulova izrađenoj od poliesterske smole i staklenih vlakana, i kao takva predstavlja „preparat“ koji stoprocentno predstavlja vaš ulov.

Top