Alati za izradu mušica 4. Ostali alat i dodaci za pravljenje mušica U prethodnom broju lista Mušičar sam napisao da je teško povući liniju između osnovnog i pomoćnog alata. Ovog puta ću opisati i dodatke na stegi i sve ostale alate, bez kojih se može, a koji nam umnogome olakšavaju rad pri pravljenju mušica.… Ceo tekst >

Entomologija: PASTRMKA I NJENA LETNJA ISHRANA KOPNENIM INSEKTIMACrni kopneni dvokrilci (Bibio sp.)Ponekad pastrmke mogu da se obilno hrane i dvokrilcima koji žive na kopnu, a desi se da u većem broju padnu na vodu. Tipičan primer ovakvog insekta je Glogovka (Bibio marci), koju mušičari već vekovima imitiraju, iako je njen značaj za ribolov realno manji nego što je značaj bilo kog vodenog insekta.… Ceo tekst >

Kartice muha: Mušičar broj 3.Kako to uvek u svojim tekstovima ističemo, postići originalnost u uzradi neke veštačke mušice sa današnjim stanjem ponude materijala i milionskim brojem inventivnih vezača gotovo je nemoguće. Sa iskrenim pristupom kreiranju mora se priznati da se u velikom broju slučajeva pronalaze slični modeli… Ceo tekst >

Alati za izradu mušica 3. Osnovni alati za izradu mušica Pokušaj da klasifikuje i definiše koji su to osnovni, a koji pomoćni alati za vezivanje mušica bi bio na veliki problem. Glavni razlog je što bi jednom vezaču, jedan od alata bio osnovni alat, dok bi isti taj drugom bio pomoćni. Gde tu povući liniju?… Ceo tekst >

Plovnost mušicaSvi koji love suvim mušicama znaju da je ključna stvar za uspješan lov pravilno “servirana” mušica. To podrazumjeva nekoliko stvari, osim toga što mušicu treba baciti na mjesto odakle će što prirodnije (vodenim tokom) u odgovaraćoj veličini i silueti doći do vidokruga ribe, mora da pliva, ukoliko se radi o suvoj mušici.… Ceo tekst >