Danska planira u budućnosti izgradnju umjetnog ostrva veličine oko 80 fudbalskih igrališta između Danske, Engleske, Holandije, Belgije, Njemačke i Norveške koje će biti dispečerski centar za snabdjevanje dijela Evrope elekričnom energijom kapaciteta 10 miliona domaćinstava. Mega, mega projekt! Osman Ope …

Danska ima projekat ekološki održive proizvodnje električne energije Read more »

Loading