Termometar kod mušičarenja

Termometar kod mušičarenja

Thermometar web1

Termometar kod mušičarenja

Veoma je bitno kod mušičarenja poznavati temperaturu vode, jer nam može dati donekle predstavu o dešavanju na dnu i možda pokazati kada će biti rojenje insekata.

Postoje razne uređaji koji se koriste za merenje temperature, a generalno svi nose naziv termometar.

Vodeće svetske firme za proizvodnju pribora i opreme za mušičarenje imaju u svom proizvodnom programu i ovu “sitnicu – gadget” – termometar. Ovakav termometar mora biti pouzdan i siguran od loma i uništenja. Mora biti dovoljno velik i da ima čitljivu skalu da stane u prsluk ili torbicu, te da ima zakačku da se može okačiti. Ne sme biti težak i mora biti vodootporan. Raspon pokazivanja temperature treba da je od -30 do barem +50 stepeni Celzijusa. Trebalo bi da ima skalu u stepenima Celzijusima i/ili Farenhajtima

Vrste termometara: klasični (mehanički) i Digitalni, te najnoviji u sklopu ručnog vodootpornog sata.

Klasični termometri:

Thermometar web termometar web5 termometar web4 termometar web3 termometar web2 termometar web1 termometar web

Digitalni termometri:

digitalni termometar web2 digitalni termometar web1 digitalni termometar web digitalni termometar web3

Termometri u sklopu wodootpornog ručnog sata:

rucni sat web1 rucni sat web

Preporuka da ga koristite!

Water-Temp web

Temperatura vode, insekti i taktika (temperatura u farenhajtima)

ribe i temperatura web

Prevod i slika Ivan Bogdanović – temperatura vode za pastrmke
 
preko 24°C smrtonosna temperatura,
21 – 24°C biće pod temperaturnim šokom,
19 – 21°C biće pasivne i tražiće hladnija mesta,
13 – 19°C optimalna temperatura, mogu se svuda nalaziti i hrane se aktivno,
10 – 13°C biće aktivne i u bržoj vodi,
4 – 10°C slabo su aktivne i drže se dna,
Ispod 4°C neaktivane su i samo su u mirnom toku.

Malo o temperaturi:

Temperatura je toplotno stanje neke stvari. Ona zavisi o tome koliko toplote sadrži neko telo određene mase i pritiska. Temperatura ne može prelaziti sa tela na telo, nego prelazi toplota – a temperature se izjednačavaju. SI jedinica za merenje temperature je kelvin (K), a postoji i još nekoliko jedinica koje ne pripadaju SI (stepen celzijusa (°C), stepen farenhajta (°F))… Najniža teoretski moguća temperatura je 0 K  (-273.16 °C). Naziva se apsolutna nula.

Kelvin (K)
Jedinica apsolutne skale temperature u Međunarodnom sistemu mernih jedinica (SI). Definiše se kao 1/273,16 deo temperature trojne tačke vode. Skala je nazvana po engleskom fizičaru Vilijamu Tomsonu, lordu Kelvinu (William Thomson Baron Kelvin, 1824-1907). Na ovaj skali 0K je jednako apsolutnoj nuli (-273,16°C).

Celzijus (°C)
Temperaturna skala koju je 1742. uveo švedski fizičar i astronom Anders Calzijus (Anders Calsius, 1701-1744). Celzijus je razliku temperatura ključanja i mržnjenja vode podelio je na 100 stepeni, s tim što je za 0° uzeo temperaturu na kojoj se led topi, a za 100° temperaturu na kojoj voda ključa (pod normalnim atmosferskim pritiskom). Zbog podele ove skale na 100 stepeni na engleskom se ona zove i Centigrade temperature scale.

Farenhajt (°F)
Skala za merenje temperature koja se zasniva na podeli od 180 delova između tačke mržnjenja i tačke ključanja vode. Po ovoj skali led se topi na 32°, a voda ključa na 212°. Skala potiče od nemačkog fizičara Farenhejta (Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686-1736).
Između ostalog Farenhejt je usavršio temometar napunivši ga živom umesto alkoholom. Na originalnoj Faranhejtovoj skali 0° označava najveću zimu koja je zabeležena u Dancingu (Gdanjsk) 1709. 30° je tačka prelaska leda u vodu, 90° je normalna temperatura ljudskog tela, a 210° je temperatura na kojoj voda ključa. Kasnije su međutim ove vrednosti nešto ispravljene te po ovoj skali led prelazi u vodu na 32°, a voda u paru na 212°. Sve do sedamdesetih godina XX veka Farenhajtova skala se koristila u zemljama engleskog govornog područja. Danas su međutim i te zemlje uglavnom prihvatile merenje temperature po Celzijusu, mada …

Postoje još skale Reomir i skale Renkin, ali se manje koriste!

Konverzija:

°C = K – 273,15
°C = 5/9 (°F – 32)
K = °C + 273,15
°F = (9/5 x °C) + 32

nalepnica musicar web malecka

Priredio IK/onlineMušičar

Dodatak: Sameo Termometar

Merenje temperature vode termometrom

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*