SBS: Parachute Adams

SBS: Parachute Adams

17. Zavrsni cvor radimo oko polipropilena i musica je gotova. web

SBS: Parachute Adams

Jedna od najprodavanijih mušica svih vremena. Jednostavno mušica koja se mora imati u kutiji. Mušica je laka za zabacivanje i veoma vidljiva pod dosta različitih vremenskih i svetlosnim uslova.
Za ribu, Parachute Adams oponaša veoma mnogo vrsta malih mušica na vodi. Orginalno je imitacija odrasle majske mušice (Mayfly).

Materijali:
– Udica: Mustad R30 ili TMC100 veličina od #10 do #22
– Konac: crne, bele ili sive boje
– Rep: dlake petlovog pera braon i grizzly crno beli
– Krila: beli polipropilen
– Parachute krila:, petlova pera braon i grizzly crno beli
– Dabing: varijante sive boje
– Super lepak: ja sam koristio Zap a Gap.
– Po želji vosak za dabing

Materijali web
Materijali

Postupak izrade
1. Vezujemo osnovni konac
2. Labavo privezujemo par isperaka iz braon petlovog pera
3. Uzimamo par isperaka grizzly pera i merimo sa ispercima koje smo prethodno labavo vezali.
4. Potom uzimamo obe vrste isperaka i pričvršćujemo ih za udicu. Dužina repa treba otprilike biti malo manja od dužine udice.
5. Vraćamo konac na početak udice
6. Privezujemo polipropilen
7. Privezujemo uz njega 2 petlova pera, braon i grizzly
8. Dodajemo super lepak u dnu polipropilena i pera. Držimo uspravno materijale dok lepak ne pričvrsti.
9. Ovim postupkom dobijamo prilično stabilnu podlogu za dalji rad na polipropilenu
10. Motamo konac oko polipropilena i pera i vraćamo konac ka kraju udice
11. Raspodelimo konac i nanesemo vosak za dabing (dabing može da se nanosi onako kako vi hoćete, ja koristim ovu varijantu)
12. Prilepljujem dabing za konac i zavrtim konac u levu ili desnu stranu da pričvrsti dabing.
13. Prstima upredam dabing da bih dobio ujednačenu masu
14. Nanosimo dabing na udicu. Ja završavam dabing jednom rundom oko polipropilena da bi konac bio manje vidljiv
15. Rotiramo pera oko polipropilena odozgo na dole dok ne stignemo do udice/dabinga
16. Pričvršćujemo pera i odsecamo višak.
17. Završni čvor radimo oko polipropilena i mušica je gotova.
18. Pogled na mušicu odozgo.

1. Vezujemo osnovni konac web
1. Vezujemo osnovni konac
2.Labavo privezujemo par isperaka iz braon petlovog pera web
2. Labavo privezujemo par isperaka iz braon petlovog pera
3. Uzimamo par isperaka grizzly pera i merimo sa ispercima koje smo prethodno labavo vezali. web
3. Uzimamo par isperaka grizzly pera i merimo sa ispercima koje smo prethodno labavo vezali.
4. Potom uzimamo obe vrste isperaka i pricvrscujemo ih za udicu. Duzina repa treba otprilike biti malo manja od duzine udice. web
4. Potom uzimamo obe vrste isperaka i pričvršćujemo ih za udicu. Dužina repa treba otprilike biti malo manja od dužine udice.
5. Vracamo konac na pocetak udice web
5. Vraćamo konac na početak udice
6. Privezujemo polipropilen web
6. Privezujemo polipropilen
7. Privezujemo uz njega 2 petlova pera, braon i grizzly web
7. Privezujemo uz njega 2 petlova pera, braon i grizzly
8. Dodajemo super lepak u dnu polipropilena i pera. Drzimo uspravno materijale dok lepak ne pricvrsti. web
8. Dodajemo super lepak u dnu polipropilena i pera. Držimo uspravno materijale dok lepak ne pričvrsti.
9. Ovim postupkom dobijamo prilicno stabilnu podlogu za dalji rad na polipropilenu web
9. Ovim postupkom dobijamo prilično stabilnu podlogu za dalji rad na polipropilenu
10. Motamo konac oko polipropilena i pera i vracamo konac ka kraju udice web
10. Motamo konac oko polipropilena i pera i vraćamo konac ka kraju udice
11. Raspodelimo konac i nanesemo vosak za dabing (dabing moze da se nanosi onako kako vi hocete, ja koristim ovu varijantu) web
11. Raspodelimo konac i nanesemo vosak za dabing (dabing može da se nanosi onako kako vi hoćete, ja koristim ovu varijantu)
12. Prilepljujem dabing za konac i zavrtim konac u levu ili desnu stranu da pricvrsti dabing. web
12. Prilepljujem dabing za konac i zavrtim konac u levu ili desnu stranu da pričvrsti dabing.
13. Prstima upredam dabing da bih dobio ujednacenu masu web
13. Prstima upredam dabing da bih dobio ujednačenu masu
14. Nanosimo dabing na udicu. Ja zavrsavam dabing jednom rundom oko polipropilena da bi konac bio manje vidljiv web
14. Nanosimo dabing na udicu. Ja završavam dabing jednom rundom oko polipropilena da bi konac bio manje vidljiv
15. Rotiramo pera oko polipropilena odozgo na dole dok ne stignemo do udicedabinga web
15. Rotiramo pera oko polipropilena odozgo na dole dok ne stignemo do udice/dabinga
16. Pricvrscujemo pera i odsecamo visak. web
16. Pričvršćujemo pera i odsecamo višak.
17. Zavrsni cvor radimo oko polipropilena i musica je gotova. web
17. Završni čvor radimo oko polipropilena i mušica je gotova.
18. Pogled odozgo.web
18. Pogled odozgo.

Marko Milošević
http://mmvolley.wix.com/furflies

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*