Saopštenje FIPS – Mouche povodom pandemije virusom Covid 19

Saopštenje FIPS – Mouche povodom pandemije virusom Covid 19

Poštovani članovi,

kako zabrinutost zbog koronavirusa (COVID-19) i dalje raste širom sveta, FIPS-Mouche je pažljivo prateći razvoj situacije u Evropi i kako to može uticati na planirano prvenstva u CZ Rep, Bosni i Hercegovini, Norveškoj i Finskoj. Trenutno, raspored događaja ostaje nepromenjen.

Međutim, mi smo zavisni od ograničenja koja su nametnule nacionalne vlade zemalja domaćinskih događaja i mogu moraju otkazati neke ili sve događaje. Na sastanku Odbora 12. marta dogovoreno je da konačna odluka o „ići“ ili „ne odlazi“ bude donesena ne kasnije od 2 meseca (za Masters kraj marta) pre datuma početka svakog prvenstva. Ovo konačna odluka biće doneta zajedno sa međunarodnim organizatorom događaja.

FIPS-Mouche je takođe svjestan da neke zemlje članice mogu imati ograničenja putovanja od strane njihovih vlada što će verovatno rezultirati manjim brojem timova. Nastavićemo da pratimo situaciju i redovno ćemo ažurirati situaciju. Prvi ažuriranje će biti objavljeno najkasnije krajem marta.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa događajima, obratite se odboru FIPS-Mouche

Članovi.

Potpisan, FIPS-Mouche bord
sa: http://fips-mouche.net/

Original engleski

Dear Members,
as concerns over the coronavirus (COVID-19) continue to grow around the world, FIPS-Mouche is closely monitoring the evolving situation in Europe and how it may impact the scheduled championships in CZ Rep, Bosnia I Herzegovina, Norway and Finland.
At the present time, the events schedule remains unchanged. We are however dependant on the restrictions imposed by the national governments of the countries hosting the events and may have to cancel some or all of the events.
At the 12 March Board meeting it was agreed that final decision on “go” or “no go” will be made no later than 2 months (for Masters end of March) before the start date of each championship. This final decision will be made together with the International Organiser of the event.
FIPS-Mouche is also well aware that some member countries may have travel restrictions imposed by their governments which will probably result in fewer teams participating.
We will continue to monitor the situation and will provide regular updates on the situation. First update will be issued no later than the end of March.
Should you have any questions regarding the events, please contact the FIPS-Mouche Board
Members.
Signed,
FIPS-Mouche Board

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*