Ribolovne vode – podela

Ribolovne vode – podela

sweetwater_1

Ribolovne vode – podela

Ako izuzmemo najveću podelu voda na slane i slatke, osnovna podela ribolovnih voda je na visinske (planinske) i nizijske vode. U zavisnosti od prirode njihovog postojanja, dele se na: tekuće, stajaće i veštački stvorene.
U tekuće vode spadaju: potoci, rečice, reke i velike reke. Ribolovci ”reke” dele na nizijske i planinske. Planinske reke su posebno interesantne ljubiteljima ovog sporta i karakterišu ih izuzetno čista, prozirna voda čija je temperatura čak i u letnjem periodu samo par stepeni iznad nule. Popularno zvane ”kraljice prirode’ , naseljavaju najređe riblje vrste, kao što su lipljen, potočna pastrmka i mladica, ali i skobalj, plotica i mrena koji na ovim terenima dostižu znatno veće mere nego u nizijskim rekama.Vrsta ribolova koja se posebno veže za ove reke je fly fishing – mušičarenje.

zamaranje-web

Stajaće vode čine : prirodna jezera, bare, rečna jezera, močvare, kao i sva udubljenja nastala od površinskih kopova šljunka i peska, u koje se akumulira voda od podzemnih voda i atmosferskih padavina. Uglavnom su nešto slabije prozirnosti i karakterišu ih riblje vrste kao što su šaran, štuka, babuška (srebrni karaš), zlatni karaš i linjak, kao i brojne vrste ”bele” ribe. Najpopularnija tehnika pecanja na ovim vodama je carp fishing – šaranski ribolov, ali i varaličarski ribolov i ribolov na plovak.

U veštački stvorene akumulacije, spadaju one ribolovne vode koje su nastale posredovanjem čoveka. To su veštačka (akumulaciona) jezera, kanali, ribnjaci i vodojaže.

Svakom ribolovcu, ljubitelju prirode i avanturisti koji zna da ”čita” geografsku kartu, dovoljno je da ”baci oko” na nju i da zna kojoj grupi koja voda pripada, ali i dobrim delom koje riblje vrste naseljavaju te vode. Kartografija, topografija i poznavanje vremenskih karakeristika nekog podneblja, posebno su bitni najvećim zaljubljenicima i ovaj sport koji, provode dane i noći pešačeći, kampujući i preživljavajući u prirodi. To je strast koju samo retki fanatici, mogu razumeti.

Rečni tok, nastaje od jednog ili više izvora, najčešće u planinskom području. Sami, izvorišni deo toka, mahom je bez riba, ali, nešto niže je područje potočne pastrmke ili salmonidni region. Salmonidni region, delimo na:

– planinski pastrmski region, koji naseljava isključivo potočna pastrmka i rečni rak

– nizijski pastrmski region, koji pored potočne pastrmke, naseljavaju lipljen, mladica, peš ali u drugom delu tog regiona, sreću se i plotica, skobalj, mrena, krkuša.

Klokot-trening-devic-i-kerkez

Ispod salmonidnog regiona dolazi nizijski ciprinidni region. Razlikuje se od pastrmskog regiona pre svega po bogatstvu vode, pad mu je manji, vegetacija bogatija, broj ribljih vrsta znatno veći, kao i drugih vodenih živih bića. U gornjem delu ovog regiona, još uvek se susreću salmonide, ali u sve manjem broju. Nastupa područje ciprinida, od bodorke, klena, grabljivica kao što su som, smuđ i štuka, do drugog dela gde sve češće srećemo vrste, kao što su deverika, šaran i babuška.

Raka HARDY

Loading