Poribljavanje Sane i Sanice novembar 2016.

Poribljavanje Sane i Sanice novembar 2016.

poribljavanje-web2

Poribljavanje Sane i Sanice novembar 2016.

Očuvanje ribljeg fonda i briga za ribolovne vode pored ostalog stalne su aktivnosti Sportsko-ribolovnog društva Ključ. U aktivnosti SRD “Ključ” spada i poribljavanje ribolovnih područja kako bi se podstakao prirast, te očuvao i unaprijedio riblji fond.

Tako su članovi Sportskog ribolovnog društva Ključ uz prisustvo kantonalnog inspektora u nedjelju 27.11.2016.godine izvršili poribljavanje rijeka Sane i Sanice autohtonom potočnom pastrmkom veličine 12-15cm. Ukupno je pušteno preko 10.000 komada ribe, a prema riječima Besima Pudića, sekretara SRD Ključ, ovo je do sada najbolje poribljavanje ikada obavljeno, što se tiče kvalitete ribe i količine koja je poribljena na ovim rijekama.

poribljavanje-web1

Sa: media-kljuc.ba

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*