Olakšavanje štapa tokom izrade

Olakšavanje štapa tokom izrade

Napravio mi je super fine štapove tokom zaključavanja

Napravio mi je super fine štapove tokom zaključavanja. Super kratke petlje, tanka i kratka ručka i Springer sedište od stabilizovanog drveta.
Manje metala, manje laka, manje konca = manja težina na štapu = bolja akcija, brz i fin vrh štapa! To je ono što vidim super fino.

Idemo pecati.

U pitanju su štapovi Hanak!

Original engleski: Made some super fine rods for me during lockdown. Super short loops, thin and short handle and Springer seat from stabilized wood. Less metal, less varnish, less thread = less weight on the rod = better action, fast and fine top of the rod! This is what i see super fine. Lets fish

Luboš Roža

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*