Okrugli sto u Banjaluci

Okrugli sto u Banjaluci

Okrugli sto BL 2 web

Okrugli sto u Banjaluci

U okviru 16. Evropskog prvenstva u mušičarenju (Fly Fishingu) održan je okrugli sto dana 11.09.2010 godine u hotelu “Bosna” Banja Luka na teme:

– Salmonidne vrste riba i njiho značaj u ribarstvu

– Zaštita i očuvanje autohtonih populacija salmonida i

– Zakonodavstvo u slatkovodnom ribarstvu BiH

Organizaotori okruglog stola su Sportsko ribolovni savez BiH, Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Federacije BiH i Republike Srpske i Poljoprivredno prehrambeni fakultet u Sarajevu.

Okrugli sto BL 1 web

Okrugli sto je otvorio Đorđe Klepić predsednik SRS BiH, a predavač je bio Samir Muhamedagić s poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.

Gosti su bili Delegacija Ribolovačkog saveza Makedonije na čelu sa Dr Vasilom Kostovom, Delegacija ribolovačkog saveza Slovenije na čelu sa Borutom Jeršeom predsednikom RZS, Predstavnik Srbije Danko Ćuk, Direktor RIZ Krajina Rifat Tahrić, nekoliko stručnjaka iz ove oblasti, te ispred medija list Mušičar i sajt www.patak.com.ba

Riz Krajina vlasnik Rifat Tahric Bihac web
Riz Krajina vlasnik Rifat Tahric Bihac

Okrugli sto BL 3 web

Urednik lista Mušičar Ivan Korhner

Viđenje učesnika okruglog stola Danka Ćuka i Samira Muhamedagića:

Okrugli sto o zaštiti i unapređenju salmonidnih ribljih vrsta (Banja Luka 2010, BiH)

Bosna i Hercegovina i grad Banja Luka bili su domaćini 16. Evropskog prvenstva u mušičarenju uz učešće takmičara iz 18 zemalja. Takmičenje najboljih evropskih mušičara je održano od 6. do 12. septembra 2010. godine na bogatim salmonidnim vodama rijeke Janj, Sane, Sanice, Vrbas i Plivskom jezeru.  

Na kraju ovog prvenstva održan je i okrugli sto sa temama Zaštite, očuvanja i unaprijeđenja autohtonih populacija salmonida i Zakonodavska u oblastii slatkovodnog ribarstva i usklađivanja sa evropskim standardima. Predavači su bili Msc Samir Muhamedagić sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo i gosp. Ranko Grubešić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

U svom izlaganju, ekspert za zaštitu i uzgoj autohtonih salmonida gosp. Muhamedagić, je predstavio osnovne biološke karakteristike autohtonih i endemičnih salmonidnih vrsta BiH, glavne uzroke njihove uzgoženosti i predložio mjere zaštite i unaprijeđenja autohtonih populacija salmonida. On je među glavne uzroke ugroženosti ubrojao nebrigu državnih i entiteskih institucija o ovom prirodnom bogatstvu, nehumanu degradaciju vodenih staništa, nesavjesno upravljanje ihtioresursima (ribljom populacijom) od strane korisnika ribolovnog prava, a posebno je istakao neplansko i i nestručno poribljavanje i unošenje alohtonih (stranih) salmonidnih vrsta u pojedine vodene tokove, pa i cijele riječne slivove.

Okrugli sto BL 4 web

Nakon izalaganja, u višesatnoj diskusiji, svoja su iskustva i probleme iz ove oblasti iznijeli i predstavnici brojnih sportsko-ribolovnih društava i velikih ribogojilišta iz cijele BiH. Posebnu su pažnju privukla izlaganja gosp. Boruta Jeršea, predsjednika ribolovnog saveza Slovenije, Dr. Vasila Kostova, predsjednika ribolovnog  saveza Makedonije i njihova iskustva i mjere koje su propisane u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja autohtonih salmonida.

Gosp. Grubešić je svoje izlaganje usmjerio na Zakone o slatkovodnom ribarstvu u Bosni i Hercegovini i Pravilnike koji su proistekli iz ovih zakona, te na njihovo usklađivanje sa propisima Evropske unije.

Na kraju ovog značajnog skupa dogovoreno je da se formira regionalno i nacionalno tijelo za zaštitu, očuvanje i unaprijeđenje autohtonih populacija salmonida u čiji će rad biti uključene državne i entiteske institucije, naučno-istraživačke institucije,, sportsko-ribolovni savezi i eminetni eksperti iz ove oblasti

Danko Cuk web
dipl.ing. Danko Ćuk
Samir Muhamedagic Sarajevo web
Msc Samir Muhamedagić

Autori:
dipl.ing. Danko Ćuk spec.za ribarstvo
Msc Samir Muhamedagić 

 

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*