Kartice mušica (septembar – okotobar) Sa zadnjim mesecima sezone lova na pastrmku ulazimo u vreme malih i veoma bistrih voda. Nakon letnjeg zatišja i rojenja, koja su se dešavala pretežno kasno noću, toplo septembarsko vreme dozvoljava masovnija dnevna rojenja jednodnevki i tularaša uz već značajno prisutne kopnene insekte. Lov na površini je u ovakvim uslovima možda najlepši u celoj sezoni i omogućava da se kraj vode provedu zadnji lepi trenuci pred dug zimski odmor.… Ceo tekst >

Entomologija: PASTRMKA I NJENA LETNJA ISHRANA KOPNENIM INSEKTIMACrni kopneni dvokrilci (Bibio sp.)Ponekad pastrmke mogu da se obilno hrane i dvokrilcima koji žive na kopnu, a desi se da u većem broju padnu na vodu. Tipičan primer ovakvog insekta je Glogovka (Bibio marci), koju mušičari već vekovima imitiraju, iako je njen značaj za ribolov realno manji nego što je značaj bilo kog vodenog insekta.… Ceo tekst >

Kartice muha: Mušičar broj 3.Kako to uvek u svojim tekstovima ističemo, postići originalnost u uzradi neke veštačke mušice sa današnjim stanjem ponude materijala i milionskim brojem inventivnih vezača gotovo je nemoguće. Sa iskrenim pristupom kreiranju mora se priznati da se u velikom broju slučajeva pronalaze slični modeli… Ceo tekst >

Velike jednodnevke i njihove imitacijeDa bi vam još jednom pokazali naš stav prema prenaglašenom imitiranju, a posredno šta ustvari očekujemo od mušičarenja, kada je samo pecanje i imitiranje u pitanju, podelićemo sa vama (u ovom tekstu) naša iskustva lova pastrmke u danima velikih jednodnevki, kao i imitacije na koje se u tim situacijama oslanjamo godinama.… Ceo tekst >