Kategorija: Mušičarski rečnik

Strane reči i pojmovi koji se koriste u mušičarenju.

Mali rečnik mušičarenja 17.

Rečnik broj 20. Antron [æntron, kratko] – antron. Sintetička vuna svetlucavih vlakana koja se koristi za mnoge aspekte vezanja mušica – motana tela, dabing, krila imitacija uginulih jednodnevki i košuljice emerdžera.… Ceo tekst >

Mali rečnik mušičarenja 16.

Rečnik u Mušičaru broj 19. Face [feis, kratko]: lice. Prvi hakl oko vrata udice do oka. Izraz se koristi kod mušica koje imaju hakl različitih boja, da bi se identifikovao hakl do oka. Bi-visible ima belo lice, a palmerovano telo neke druge boje, najčešće smeđe.… Ceo tekst >

Mali rečnik mušičarenja 15.

Rečnik u Mušičaru broj 18. Biot [bajot, kratko]: biot. Isperak prvog reda sa uže strane primarnog letnog pera. Uobičajeno se koriste pera guske i ćurke, ali mogu i druga. Sa isperaka se najčešće potuno odstrane isperci drugog reda tako da materijal koji nam ostane više izgleda kao badrljica nego kao isperak, sa izraženim špicom na vrhu. Kratki biot, vršni deo, se koristi za izradu repa, antena ili krilinih pokrova nimfi, a duži komadi mogu formirati tela nim… Ceo tekst >

Mali rečnik mušičarenja 14.

Rečnik u Mušičaru broj 17. Back cast [bæk kast, dugo a]: zabačaj unazad. Zabacivanje strune u smeru suprotnom od smera gde želimo zabaciti mušicu, da bi se štap savio i time napeo, čime se postiže da u zabačaju napred funkcioniše poput opruge.… Ceo tekst >

Mali rečnik mušičarenja 13.

Rečnik broj 16 Albright knot [olbrajt not, dugo prvo o, kratko a i drugo o]: Olbrajtov čvor. Vrlo efikasan i relativno jednostavan čvor za spajanje ribolovačkih struna bilo koje vrste. Koristi se za spajanje bekinga i mušičarske strune, ali se može koristiti za sve vrste spajanja, od najlona na najlon do strune na žicu.… Ceo tekst >

Mali rečnik mušičarenja 12.

Rečnik broj 15. Belly boat [beli bout, kratko e]: trbušni čamac. Drugo ime za float tube (vidi rečnik u broju 9.). Šlauf prilagođen ribolovu. Bimini twist [bimini twist, sve kratko]: bimini. Način vezivanja velike omče, čime se praktično dobija poduplana struna ili najlon. Čvor omče je takav da ne slabi nosivost. Postoji nekoliko načina vezivanja biminija, a najviše se koristi kod morskog mušičarenja. Crane fly [krejn flai]: komar. Dvokrilac koji izg… Ceo tekst >

Mali rečnik mušičarenja 11.

Rečnik Mušičar broj 14. Cripple Fly [kripl flai, kratko prvo i]: ubogaljena muva. Imitacija insekta koji je uginuo ili ubogaljen tokom metamorfoze iz nimfe u krilatog insekta. Često su krila izašla i razvila se, ali je telo ostalo zarobljeno u košuljici ili je košuljica odbačena, ali su krila nerazvijena ili zgužvana ili oboje. Ovi insekti ostaju zarobljeni u vodenom filmu i ribama predstavljaju lak plen.… Ceo tekst >

Mali rečnik mušičarenja 10.

Rečnik broj 13. Anti-Reverse [ænti rivs, kratko i dugo v]: protivpovratna. Tip kočnice na ribolovačkoj roli koja ne dozvoljava okretanje ručke unazad, ali se može podesiti tako da dozvoljava izvlačenje najlona ili strune uz odgovarajući otpor… Ceo tekst >

Mali rečnik mušičarenja 9.

Rečnik broja 12. Badger [bađa, kratka a]: jazavac. Kokošije ili petlovo pero tamnosmeđe ili crno u sredini, sa prelazom na krem ili belo po vanjskom rubu. Click drag [klik dræg, kratko i]: štektava kočnica. Kočnica na, uglavnom jeftinijim, čekcima koja se sastoji od zupčanika na špulni i trouglastog zupca na opruzi, na telu čekrka. Opruga gura zubac u zupčanik, čime koči okretanje špulne, ali ju ne zaustavlja potpuno. Okretanjem špulne zubac bude izgu… Ceo tekst >

Mali rečnik mušičarenja 8.

Mali Rečnik mušičarenja broja 11. lista Mušičar Barbless [bables, dugo a]: udica bez kontrakuke. Kontrakuka je na engleskom barb [bab, dugo a]. Reč barb inače znači trn ili bodlja, a sufiks less označava nepostojanje.… Ceo tekst >
Top