Konverzija jedinica za zapreminu

Konverzija jedinica za zapreminu

Prilikom gledanja kataloga i sajtova koji prodaju opremu i pribor u anglosaksonskim državama nailazimo na problem razumevanja jedinica za merenje dužine, težine, zapremine, temperature, … te nam je potrebna tabela konverzije u naš merni sistem, da bi stekli pojam o čemu se radi i koja je veličina

U par nastavaka na OnlineMušičaru ćemo pokušati da vam rešimo taj problem tako što ćemo dati tabele konverzije za najvažnije veličine.

Jedinice za zapreminu
U mernom SI sistemu koji je prihvaćen u većini zemala u svetu osnovna jedinica za zapreminu je 1m3. (kubnimetar – zapremina kocke cije su sve dimenzije po 1m)

Van jedinica SI sistema kod nas je dozvoljena upotreba jedinice litar (1l = 1dm3) i njenih decimalnih umnožaka
Veće: hektolitar 1hl= 100l;
Manje: deciliter 1dl = 0.1l; Centilitar 1cl = 0.01l i mililitar 1ml = 0.001l

U anglosaksonskom se koriste sledeće jedinice kubni palac, kubna stopa, kubni jard, američki galon, engleski galon, barel, te manje jedinice quart, pint i tečna unca

1 litra = 0.00628981 barel (SAD)

1 barel (SAD) = 158,9872949 litara

Manja jedinica od galona su quart (1 galona = 4 quart); pint, spoon i cup su jedinice za zapreminu. Još manja jedinica je tečna unca – fl.oz (1fl.oz = 30ml) – videti tabelu

Nama mušičarima je posebno interesantna tečna unca– Fl.Oz. Kada se pakuju tečnosti, ulja i hemija u flašice ili sprejeve za održavanje pribora i mazanje muha oznaka zapremine je u tečnim uncama – Oz, ako dolaze iz zemalja gde se koriste anglosaksonske mere.

1 fl.oz = 30ml (približno)
5 fl.oz = 148ml

Za sredstva kupljena u ostatku sveta jedinice su date u litrama ili kubnim decimetrima (ili manjim jedinicama).
Postoje posebne posude s drškom ili bez nje, u kompletu ili bokali sa skalama oznaka za merenje zapremine!

Priredio IK/onlineMušičar
Foto: Arhiva Mušičara i internet

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*