Konverzija jedinica za masu

Konverzija jedinica za masu

tezina

Konverzija jedinica za masu

Prilikom gledanja kataloga i sajtova koji prodaju opremu i pribor u anglosaksonskim državama nailazimo na problem razumevanja jedinica za merenje dužine, mase, zapremine, veličine,… te nam je potrebna tabela konverzije u naš merni sistem, da bi stekli pojam o čemu se radi.

U par nastavaka na OnlineMušičaru ćemo pokušati da vam rešimo taj problem tako što ćemo dati tabele konverzije.

Jedinice za masu

U SI sistemu je osnovna jedinica za masu 1kg, a u anglosaksonskom 1 funta (Libra ili paund).

Funtu kao jedinicu mere za masu danas koriste SAD i zemlje članice “Commonwealth of Nations – the ultimate unit conversion resource.
Paund je zvanično definisan kao jedinica mere 1 jula 1959 godine.

800-hardy-wraith-dsc_0308

Conversion kilograms to pounds.
1 Kilogram = 2.2046226218488 Pound

Funta-librakg
10,453
104,53

Manja jedinica od funte je unca (1 funta = 16 ounces – oz); još manja jedinica je dram (1 oz = 16 dr); još manja jedinica je grain (1lb = 7000 gr)

1oz = 28,35g

Postoji razlika između mase tela i težine tela. Težina** tela je sila! Često se za masu koristi izraz težina!

tezina3

Tabela konverzije za masu

Masa (oz)
oz (unca)g
1/161,8
1/83,5
3/165,3
1/47,1
3/810,6
1/214,2
1
28,35
256,7
385,1
5141,8
10283,5
20567

digitalna-vaga-prtljagu-ili-ribolov-slika-62764791

 

spro_vaga

Masa (lb)
pound (libra)kg
10,453
20,907
31,36
41,81
52.27
62,72
73,18
83,63
94,08
104,54
209,07
3013,61
4018,14
5022,68

 

 

1820307-0

aftmaMušičarske strune

Masa u Grains je nama mušičarima posebno interesantna zbog struna koje koristimo tokom mušičarenja. Na osnovu prvih 9.15m (30 fita) strune se određuje klasa strune – AFTM a.*

1 unca = 437,5 grains
22-gif

aftma_shootingheads1

 

*AFTM-a – Sve strune su obuhvaćene tzv. AFTM-a standardom (uveden 1961. godine), što je skraćenica za udruženje proizvođača pribora za mušičarenje (American Fishing Tackle Manufacturer’s Association). Taj standard je prihvaćen u celom svetu da bi se izbegla šarolikost, a govori o tome koliko je težak radni deo strune u dužini od prvih 30 fita (9,15 m). Težina radnog dela strune se meri u grains – ima (437,5 grains = 1 ounce), npr struna AFTM-a 3 je teška oko 100 grains, a struna AFTM-a 12 oko 380 grainsa. Najčešće upotrebljavana struna AFTM-a 5 je teška 140 grains s tolerancijom ± 6 grains. Na štapovima i strunama se nalaze oznake za težinu u nekom od oblika: npr. AFTM 5 ili AFTM 5/6 što podrazumeva da je štap namenjen ribolovu sa strunama isključivo AFTM-a 5 u prvom slučaju ili ribolovu sa strunama koje mogu biti AFTM-a 5 ili 6 u drugom slučaju. Na štapovima i strunama novije proizvodnje, se sreće oznaka težine (AFTM) kao poseban znak # (taraba) i znači isto ili jednostavno piše LINE 5. Strune se proizvode u težinama od 1 do maksimalno 15, ali najviše se koriste one u rasponu težina od 3 do 12, pri čemu manji broj označava da je struna lakša. (Mušičar broj 4.  – mali rečnik mušičarenja – Ćisek)

**Težina je gravitaciona sila privlačenja koja deluje na telo, izazvana prisustvom nekog masivnog objekta, kao što je Zemlja ili Mesec. Ona je posledica Njutnovog univerzalnog zakona gravitacije, prema kojem je sila privlačenja između dva tela srazmerna proizvodu njihovih masa i obrnuto srazmerna kvadratu rastojanja između njih.
Zbog toga, tela veće mase imaju veću težinu na površini Zemlje. S druge strane, težina tela na Mesecu iznosi oko jedne šestine njegove težine na Zemlji, pri čemu mu masa ostaje ista, zato što Mesec ima manju masu od Zemlje i stoga slabiju gravitaciju.
Težina tela opada pri udaljavanju od tla (centra Zemlje) i obrnuto – težina tela raste pri približavanju tlu (centru Zemlje), pri čemu mu se masa ne menja. Težina predstavlja proizvod mase tela i ubrzanja gravitacije na njegovom položaju:

Q = m · g [N]
gde je:
– m [kg] – masa
– g = 9,80665 [m∕s2] – ubrzanje Zemljine teže

Pošto je težina mera sile, a ne mase, njena jedinica u Međunarodnom sistemu jedinica jeste njutn, a ne kilogram. (https://www.opsteobrazovanje.in.rs/fizika/tezina/)

 

Priredio IK/onlineMušičar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*