Klisura reke Gradac

Klisura reke Gradac

Klisura reke Gradac
Turistička organizacija Valjeva

Klisura reke Gradac, nalazi se na teritoriji Opštine Valjevo, od koga je udaljena 1 km u pravcu juga. Klisura je jedan je od najatraktivnijih prostora u ovom delu Srbije.

Markantnih dimenzija, sa čestim vertikalnim odsecima i dinamičnom morfologijom, većim brojem podzemnih i površinskih oblika kraške erozije i brojnim meandrima spada u red najživopisnijih klisura u Srbiji. Velike površine pod šumom na prostoru oko klisure, deo su njenog izvornog ambijenta, a čiste vode Gradca, njen najveći ukras. Posebnu draž ovom području daju i manje ambijentalne celine sa specifičnim i vrlo vrednim pejzažnim karakteristikama i staništa većeg broja retkih biljnih i životinjskih vrsta.

U pretežno mešovitim listopadnim šumama ovog područja svoja staništa ima veliki broj ptica, kao što su na primer: zeba, mišar, jastreb, kokošar; mnoge vrste glodara: jež, puh orašar, šumski puh, veverica, riđa voluharica, a od lovne divljači: srna, divlja svinja, zec, lisica, kuna zlatica, kuna belica, prepelica, jarebica, kamenjarka. Poslednjih godina zabeleženo je i prisustvo veoma retke vrste sisara – vidre, za koju se pretpostavljalo da je iščezla sa ovih prostora. Prisustvo vidre ukazuje na bogat i raznovrstan živi svet u vodi. U reci živi 10 autohtonih (potočna pastrmka, klen, pior, potočna mrena, …) i 1 introdukovana vrsta riba (lipljan). Posebnu vrednost područja čini i hidrološki fenomen Gradačko vrelo.

Pored prirodnih lepota, ovo područje se odlikuje brojnim kulturnim spomenicima, koji svedoče o prisustvu čoveka na ovim prostorima od paleolita, preko rimskog perioda i srednjeg veka do danas. O prošlim vremenima svedoče: manastir Ćelije, Lelićka vodenica, Visoka pećina, Kastrum, ostaci srednjovekovnog utvrđenja u ataru sela Branegović…dok brojni vidikovci danas omogućuju da se pogleda i dalje i šire, u okolinu klisure.

Zbog osobenih pejzažnih karakteristika i prirodnih retkosti i vrednosti, područje klisure reke Gradac zaštićeno je kao predeo izuzetnih odlika.

INFO

Turistička organizacija Valjevo
Prote Mateje 1, 14000 Valjevo
tel. +381 (0) 14 221 138
http://tov.rs

sa: http://www.srbija.travel/destinacije/gradovi-i-opstine.a-241.434.html

Video materijal TOV o reci Gradac kao predelu izuzetnih odlika

https://www.facebook.com/slavicapetric014/videos/1843152179045504/

 

Dodatak od strane urednika
Ribolov na reci Gradac
Za ribolovce je interesantan deo od Crnih vrela pa 12km nizvodno, do gradske zone i vodozahvata Ploče. Od Ploča pa uzvodno isključivo je dozvoljeno samo mušičarenje, samo mahačem, na jednu veštačku muvu. Na celom toku reke važi režim uhvati i pusti. (Nenad Dimitrijević)

Sezona ribolova na Gradcu se otvara 01. marta i traje do 30 septembra. Zabrana je u trajanju od pet meseci (oktobar, novembar, decembar, januar i februar).

Godišnja dozvola je 10.000RSD, dnevna 1.000RSD. Režim je „Uhvati i pusti“ – C&R!

Priredio IK
Fotografije: Arhiva Mušičara

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*